Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<483484485486487488489490491>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[487]číslo strany tiskuprosba, a dokládá, že hic accentus (t. zdloužení) nonnihil gravitatis addere videtur, bez akcentu je slovo prý verštatné; Nudož. náſſe, wáſſe 46 vedle naſſe, waſſe 35; náše hospoda chod. 58. – V nář. východních dílem nepřehlasováno, dílem přehláska zrušena a tedy naša: naša, vaša BartD. 75 (val.) a j., Btch. 379, naša máti Duš. 432 (mor.), naša řeč t. (slez.), slc. naša. – Fem. akk. našu, -iu, -i: naſſu zemiu žena súdí DalHr. 3; naſſyu prosbu Pass. 453 (-u škrabáno), pro waſfiu čest AlxB. 1, 15, waſſyu biedu DalC. 19; naſſy chudobu Pass. 539, skrzě přiezn waſfy t. 331 atd., dosud Us.; – v nář. vých. nepřehlasováno nebo přehláska zrušena, a tedy našu: našu chrom. 280, Btch. 373, BartD. 120 (laš.) a j., slc. našu; – náši: náſi (odplatu) HusPost. 64ᵃ, náſſy známost HrubLobk. 57ᵃ, náši, váši (sg. akk. fem.) Šemb. 15 (domažl.).

Sing. gen. (akk.) masc. neutr. našeho: naſſeho tovařišstva Pass. 498, waſſeho boha t. 478 atd., dosud Us., našeho BartD. 56 a j., našeho slc.; -našeh': naſſeh spasitele Pass. 60. – V dokladech: tvorce naſſye laskavého Hrob bož. 134ᵃ, řemesla nassie Buch der Prager Malerzeche 1878, 89 jest naſíye, nassie nesprávně m. našeho; v Půh.: ježto (blázen) jest naše schování 3, 671 je „naše schování“ sg. nom., nikoli gen. (jinak ČČMus. 1889, 242). – Dial. našého: našého BartD. 12 (zlin.), vašeho domu Duš. 432 (mor.), do hája vašého Šemb. 129 (slc., trenč.), vašého syna Duš. 432 (slc., místy); naſſého píše také Beck. 1, 17, t. 3, 239 a j., ale nikoli podle zvláštního vyslovování dialektického, nýbrž z neznalosti pravopisu; – z toho našjeho BartD. 42 (hroz.); – našího: našího BartD. 56 (dol.), z vašího mlýna, do vašího dvorečka Duš. 432 (mor.); města našího Koz. 400 v. našeho t. 401; – našoho sev.-opav., dial. změnou hláskovou BartD. 135; – nášho, našho, mechanickým připětím genitivní koncovky -ho k masc. náš: nášho BartD. 37 (slov. na Mor.), Hatt. slc. 95. našho dvora, nášho domu, nášho miluvania, vášho otci Duš. 432 sl. (slc.); místy vynechává se -h- a je našo BartD. 42 (hroz.).

Fem. našie: myšlenie naſye dušě neposkvrní Túl. 31ᵃ, waſſie rady AlxB. 8, 23 a j., pro naſſie země čest DalC. úv. IV, od waſſye nemoci Pass. 458, podlé naſſije hrubosti Štít. ř. 65ᵃ, podlé naſſije řěči t. 170ᵃ atd.; – sklesnutím jotace našé: abychom utrhačuom cti naſſe ústa zatvořili Troj. 79ᵃ; také Beck. píše: ve jménu naſſe viery 1, 14, naſſe církve pokoj 1, 25, bídy naſſe počátek 1, 56, obmytí duše naſſe 1, 526 a j. (velmi často), a taktéž Nitsch: docházejíce konce wjry naſſe 178, k pramenům naſſe vlastní čisté češtiny 2, 1 a j.,Seel.: tajemství naſſe víry 45 in marg., na důkaz naſſe hotovosti 247; ale to nejsou doklady pro staré našé, nýbrž chyby místo naší; – zúžením naší Us., naší, vaší BartD. 82 (hran.), t. 90 (stjick.) a j. – Tvary dial.: zkrác. naši: škoda naši lásky Duš. 433 (česk.), naši chrom. 280; – našiej, podle dat. lok.: do hory vašjej Šemb. 128 (slc., trnav.), t. 131 (slc., dolnotrenč.); – z toho [488]číslo strany tiskunašéj,

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).