Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<480481482483484485486487488>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[484]číslo strany tiskupro 1. pol. stol. XIV a množí se odtud tou měrou, že adjektivní jeji, -ie, -ie je v XV stol. namnoze a od XVI stol. veskrze pravidlem. Doklady (záleží hlavně na příkladech z doby starší):

sg.nom.akk.masc. její, jako pěší; na př. když visieše syn gegy (rasurou z gegye) Modl. 161ᵇ, Ozěp giegi muž EvZimn. 5, na gegij den Štít. ř. 10ᵇ, gegy úmysl Kat. 16 gegy život t. 54 atd.; v textech zde citovaných nebývá -ie zúženo v -í, proto není ani doložené v nich její zúženinou z gen. jejie, nýbrž novotvar: jako byl sg. nom. neutr. pěšie, gen. pěšieho, dat. pěšiemu, sg. nom. fem. pěšie atd. a k tomu sg. nom. masc. pěší, tak přidělán tak k jejie, jejieho, jejiemu atd. pro nom. masc. tvar její; –

sg.akk.fem. jejú, -iú, -í, jako pěšú atd.; pro jejú, -iú nemám dokladu; pro její: tvář gegy zbiti Modl. 178ᵇ, milováše Ježíš Martu a sestru giegy Mariji EvZimn. 33, gegy přěsvatú duši ML. 24ᵇ, na gegy hlavu Kat. 144, gegy duši poslachu do nebes t. 194 atd.; doklady tyto jsou z textů, ve kterých se neúží -ie v -í, proto není dosvědčené jimi její zúženinou z gen. jejie, nýbrž novotvar podle pěší; –

sg.gen.masc.neutr. jejieho, jako pěšieho: gegyeho syna ML. 93ᵃ, života gegyeho t. 31ᵃ, u otce jejieho ŠtítV. 43, gegie° jména Comest. 27ᵃ, otce gegieho Ben. Jos. 6 25, syna gegjho Br. Gen. 27, 42, zapuzení gegjho t. Ezech. 33, 8 a j.; –

sg.dat.masc.neutr. jejiemu, jako pěšiemu: gegyemu synovi ML. 37ᵃ, gegemu muži t. 45ᵃ, gegemu srdci Alb. 33ᵇ t. 34ᵃ, přieteli jejiemu Trist. 34, bratru gegjmu Br. Gen. 24, 83, klesnutí gegjmu t. Jer. Pl. 1, 7 a j.; –

sg.lok.masc.neutr. jejiem, jako pěšiem: o gegiem na nebesa vznesení Pass. 447, po gyegyem pochování t. 30, w gegyem srdci Modl. 57ᵃ, o gegyem na nebesa vzetí ML. 27ᵇ, na gegyem těle Kat. 130, na boku gegiem Ben. 1. Reg. 6, 8, na rameni gegjm Br. Gen. 24, 15, v rozražení gegjm t. Isa. 30, 14, v měsíci gegim t. Jer. 2, 24 atd.;

sg. dat. lok. fem. jejiej, jako pěšiej: počě sě giegiey krásě diviti DalH. 41, jenžto sě kdy gegyey svatéj milosti modlil Pass. 53, tu sě všickni podivichu gegyey postavě t. 335, gegyey sě milosti poruč t. 410, po gegiev biedě Hrad. 31ᵇ o gegieyz chvále Krist. 15ᵇ, matce gegj Br. Gen. 24, 35 atd.;

sg.instr.masc.neutr.jejím, jako pěším: gegym kázáním Alb. 74ᵇ statkem gegjm Ben. Jos. 6, 23, nad shromážděním gegjm Br. Isa. 4, 5 a j.; – fem. jejú, -iú, -í, jako pěšú atd.: i zežře zemiu i s obrodú gegiu ŽKlem. Deut. 22 atd.;

du.fem.neutr. její, jako pěší: giegy oči Kat. 40;

du.gen.lok. jejú, -iú, -í, jako pěšú atd., nemá jistých dokladů;

[485]číslo strany tiskudu.dat.instr.

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).