Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<486487488489490491492493494>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[490]číslo strany tiskuatd., naše Us. ob. i spis.; nepřehlas. naša není ani v nář. vých. poněvadž při subst. neutr. plur. bývá přívlastek fem.: naše jehňata atd.; – nášě, náše: náfie těla HusPost. 65ᵃ, kniežata náſe t. 65ᵇ knížata náſſe Br. NZák. 159ᵃ, náſſe Nudož. 35ᵇ (jako při masc. fem.) atd., náše, váše Šemb. 15 (domažl.).

Plur. gen. lok. našich: naſſych hřiechóv Pass. 396, waſich čáróv t. 403, oltářů waſſich Br. Ezech. 6, 5 atd.‚ dosud Us. spis. i ob., našich slc.; – s -ie- za -i-: v tajemniciech waſiech ŽKlem. 4, 5, u waſſyech hřieších EvVíd. Jan. 8, 21, t. 8, 24, někteří z naſſyech t. Luk. 24, 24, w naſſiech přech Troj. 89ᵇ, srov. I. str. 219 sl.: – s odchylnou kvantitou naších: z bratří naſſijch Barl. 2, 4, otcuov naſſijch Ben. 2. Esdr. 8, 78, v uších waſſijch t. Jos. 6, 5 a j., naſſjch Nudož. 35ᵇ, Dolež. 68, naſſjch, waſſjch v. -ich Nejedlý Gr. 213, naších, vaších BartD. 90 (stjick.), t. 24 (zlin.) a j., naších děvčiček; na těch naších horách Duš. 434 (mor., ze Suš.); našijch BartD. 2, 272 a 275 (jemn.) a j.; – našejch, podle dial. dobrejch, BartD. 2, 256 (žďár.) a j., a z toho našéch, jako dobréch, u našéch vrát, těch našéch kámeň Duš. 434 (han.), našéch BartD. 2, 172 (han., blansk.), t. 2, 217 (han., ivanč.).

Plur. dat. našim: naſfym bohóm Pass. 320. naſſym modlám t. 469 atd., dosud Us. spis. i ob. našim slc.; – s-ie- za-i-: k wassiem pomocem Sequ. 365, srov. I. 219 sl.; – s odchylnou kvantitou naším: odpočinutie dušiem naſſijm Štít. ř. 98ᵃ, naſſijm bohům Barl. 2, 6, otcuom naſſijm Ben. 3. Reg. 8, 40 a j, naſſjm Nudož. 35ᵇ atd., naſſjm, waſſjm v. -im Nejedlý Gr. 213, vaším BartD. 90 (stjick.), k naším dverám, naším otcom Duš. 434 (slc.); našijm BartD. 2, 272 (jemn.) a j.; – našejm, podle dial. dobrejm, BartD. 2, 256 (žďár.) a j.; – z toho našém t. 2, 172 a j. (han.); našem, k naſſem (ptákům) Mill. 119ᵃ, srov. I str. 221·

Plur. instr. našimi: nad naſſymy protivníky Fass. 76, nad waſſymy protivníky t. 315, bohy waſſimi Br. Ezech. 6; 4 atd., dosud Us. spis., našimi slc.: – v nář. ob. -ma m. -mi, na př. nad nepřátely naſſyma BílQ. 1, 64 a j., našima BartD. 82 (hran.) a j., pod našima okny Duš. 434 (mor.); – s odchylnou kvantitou našími: přěde bratry naſſími Ol. Gen. 31, 32, s otczy waſſými Ben. 3. Reg. 8, 21, dědinami naſſijmi t. 2. Esdr. 5, 5 a j., mezi naſſými pány HrubLobk. 70ᵃ, naſſjmi Nudož. 35ᵇ, Dolež. 68 atd., pod našima okny Duš. 434 (mor., ze Suš.), nad našima t. (slc., místem); vašijma kládama paprškům myjm bráníte Šemb. 96 (záp.-česk.), našijma BartD. 2, 273 (jemn.); – našemi, připětím instrumentalové přípony -mi k nom. naše, jenž jest pro všecky rody: našemi službami ČernZuz. 53, s naſſemy dítkami BílD. 84, našema Duš. 434 (stř.-česk.), s vašema kmenama Šemb. 97 (též), s našema Us. vých.-česk., mýt. 333, s vašema tělama Šemb. 101 (mor., zábř.). chrom. 280, Btch. 379 (dbeč.); – našejma,. podle dial. dobrejma, BartD. 2, 256 (žďár.) a j., a z toho našéma t. 2, 172 [491]číslo strany tiskua

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).