Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<493494495496497498499500501>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[497]číslo strany tiskuatd. plur. nom. masc. dobří, tak přidělalo se k mého, mému atd. také mí. – Nestaž. moji: mogy bohové Pass. 475, twogy bohové t. 362, přešli sú hněvi twogi ŽKlem. 87, 17, když uzřie twogy AlxV. 262 atd., dosud Us. spis., svoji k svému Pal., moji BartD. 24 (zlin.),. t. 75 (val.), t. 2, 50 (han., přer.), t. 2, 94 (han., týn.); – dial. mojí t. 75 (val.), Btch. 379 (dbeč.).

Plur. akk. masc. a nom. akk. fem. Staž. mé: po zzwee časy Pil. a, navrátí súdcě twee i rádcě twee t. 2ᵃ, bohy ſwee t. 50ᵃ; me modly Pass. 472, já a děti mee Pror. 6ᵃ dub rozvodí ruozhy ſwee t. 5ᵃ; atd., dosud Us. spis.; – v DalH. psáno: bude učiti mie dhiethi 41, m. mé děti, omylem; – změnou hláskovou mej: oběti twei holocausta tua ŽKlem. 49, 8, požehnej dědiny twei a vládni jimi t. 27, 9, čiň ſwey věci Kruml. 397ᵃ, jenž ſwey věci statečné činí t. 411ᵃ, oni listy ſwey položili List. slez. z r. 1458 v Perw. Otč. 18 atd., srov. I. str. 145; – zúž. mí, mý: navrať sliby twy ŽWittb. 49, 14, mý vinohrady ŽerKat. 119, mý slečny se poroučejí t. 15, tvý panny dcery t. 35, na svý nohy t. 99 a j., skrze svý posly Slav. 26, poklady ſwý Nitsch 172 a j., mí Us. ob., mí, mý BartD. 2, 172 (han., blansk.), mýt. 2, 192 (han., tišň.), t. 2, 256 (žďár.). – Nestaž. mojě sklesnutím jotace moje: potoči král posly zwogie AlxH. 6, 30, posly ſwogye AlxV. 1965, dietky ſwogye t. 874, twogie chyšě Hrad. 131ᵃ, ſwogye vlasy Vít. 5ᵇ; všeliké lidi ſwoge AlxV. 519, moje ruce, moje oči Blah. 265 (prý polonismus) atd., dosud Us. spis., BartD. 24 (zlin.), t. 75 (val.), t. 120 (laš.), t. 2, 25 (han., holeš.), t. 2, 50 (han., přer.), t. 2, 94 (han., týn.), slc. moje.

Plur. nom. akk. neutr. Staž. zzwă křídla Jid. 144, ústa maa Pror. 64ᵇ, ústa twaa t. 50ᵃ, ústa ſwaa t. 8ᵃ atd., dosud Us. spis. – Nestaž. mojě, přehlas. z moja, sklesnutím jotace moje: moge slova AlxV. 57, moje slova Us. spis. – Jazyk obecný a nářečí mají tu tvar shodný s nom. akk. fem. (masc.): mý slova ŽerKat. 64, pro vína svý t. 114, mí slova Us. ob.

Plur. gen. lok. mých, majch, mejch, podle dobrých atd.: ščěpóv my̆ch Jid. 98, ſwých učedlníkův BiblB. Mark. 8, 27 atd., dosud Us. spis., BartD. 76 (val.); ſwaych jézev Hod. 50ᵇ; na horách tweych Pror Jer. 17, 3, peněz ſweych KolČČ. 9ᵃ (1544), v službách mejch ŽerKat. 51, o mejch slečnách t. 33, dítek tvejch t. 51 a j., mejch Us. ob., BartD. 2, 256 (žďár.); – z toho méch chrom. 279, BartD. 2, 172 (han., blansk.). – O psaném: myech tovařisuov Mill. 18ᵇ, ſwyech zemí t. 26ᵃ, we ſwiech činech Brig. 108ᵃ srov. I. str. 285. – Novotvary: mojich, mogych hřéchóv OlMüllB. 620, svojich dětí Suš. 62, svojich paní t. 90, mojich Btch. 379 (dbeč.), BartD. 2, 25 (han., holeš.), mojich slc.; – mojech t. 2, 50 (han, přer.); – mojích Dolež. 68, BartD. 24 (zlin.), t. 75 (val.), t. 90 (stjick.); – mojejch t. 52 (dol.).

Plur. dat. mým atd., podle dobrým: k zzwy̆m lidueem Pil. c atd., [498]číslo strany tiskudosud

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).