Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<484485486487488489490491492>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[488]číslo strany tiskunašéj, našej: užitek krajiny našej Koz. 401, z našej bíłej husi BartD. 35 (slov.), z našej obce t. 82 (hran.) a j., slc. našej; – dále také našé: do té našé síně Duš. 433 (mor., ze Suš.), našé BartD. 2, 172 (han.) a j.; – zkrác. naše BartD. 136 (sev.-opav.); – a také zúž. naši, z naší bíłý husi t. 54 (dol.) a j.

Sing. dat. masc. neutr. našemu: k naſſemu mistru Pass. 291, k waſſemu bydlu Modl. 30ᵇ atd., dosud Us., našemu BartD. 56 (dol.) aj. slc. – Dial. našem', v. § 380 č. 10; – našému: vašému synovi Duš. 433 (mor.); – z toho našiemu, našjemu BartD. 42 (hroz.), – našímu t. 90 (stjick.); – našimu, dial. změnou em v im t. 120 (laš.), – našomu BartD. 135 (sev.-opav.), změnou hláskovou še v šo·, nášmu Hatt. slc. 95, našmu BartD. 37 (slov.), t. 42 (hroz.).

Sing. lok. masc. neutr. našem: o naſſem tovařišstvu Pass. 498. u vaſſem nebezpečenství t. 617 atd., dosud Us. na našem BartD. 82 (hran.) a j., slc. – Dial. našim, hláskovou změnou -em v -im, jako v dat.: v našim kraji Koz. 402, v našim městě t. 400, o našim Jozefě Duš. 433 (slez.); – naším, w naſſým revíru BílD. 489, stjick. naším podle BartD. 90; – našém, spolu dosvědčeno tvarem našému, jenž z něho vznikl analogií zvratnou podle § 380 č.11: na našému pěknému dvori BartD. 2. str. VIII (velick.); – našom BartD. 135 (sev. opav.), změnou hláskovou še v šo; jinde je našom analogií podle tom atd.; našom, vašom Kotsm. 26 (doudl.), na našom, vašom dvoře Šemb. 23 (stř.-česk.), na našom stole Duš. 433 (slc., z Koll. Zpiev.).

Sing. dat. lok. fem. naší, tvar vlastní: k naſfy vieřě Pass. 43, po naſfy vieřě t. 593, w naſſy vóli Štít. ř. 9ᵇ, proti vieře naſſij t. 29ᵃ, w naſſij zemi t. 53ᵃ atd.; – vedle toho záhy našiej, tvar analogický podle sklonění složeného: k naſſyey vieřě Pass. 362, po naſſiey vieřě t. 383, k naſſyey zemi DalC. 49, po naſſyey vóli t. 72, k naſſyey stráži Modl. 36ᵇ, duši waſyei Koř. Mat. 6, 25; z toho odsutím našie: běda duši naſfie ŽKlem. 24ᵇ, ku pomoci naſſye Modl. 176ᵃ, W naſſye truchlosti t. 171ᵃ a j., k naſfie radosti NRada 2111, u wlasti waſſie Ol. Gen. 9, 10, proti síle naſfie Troj. 79ᵃ; – z toho sklesnutím jotace našéj, našej: v našéj zahrádke Duš. 433 (slc.), v našej zahrádce Suš. 223, našej BartD. 120 (sev-opav.), našej slc.; – dále našé, jednak z našie, jednak z našéj, našej: k službé našé Koz. 402, v krajině našé t. 400 BartD. 2, 172 (han.), na našé střeše Duš. 433 (mor.): – naší, zúžením z našiej, našie atd.; toto naší jest ovšem mladší než nahoře uvedené pův. naší, ale oboje splynulo.

Sing. instr. masc. neutr. naším: naſſym biskupem Pass. 593, wafſim králem AlxB. 1, 11, naſſijm otcem i bratrem naſſijm Štít. ř. 161ᵇ atd., dosud Us.; – zkrác. našim: budu bohem waſſim Br. Jer. 11, 4 a j., našim Kotsm. 26, buď našim pánem Duš. 433 (česk. ob.); – našiem, by [489]číslo strany tiskunašiem

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).