Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<621622623624625626627628629>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Pastrn. = Fr. Pastrnek, Beiträge zur Lautlehre der slovak. Spr. 1888.

Pelzel = Mart. Pelzel, Grundsätze der böhm. Gramm. 1795, 2. vyd. 1798.

Perw. Otč. = Jos. Perwolf, Otčetъ atd., s ukázkami textů českých dial. ze XIV-XVI.

Pfuhl = C. T. Pfuhl, Laut- u. Formenl. der oberlausitzisch-wend. Spr. 1867.

Phil. = Václ. Philomates, Etymologia 1533.

Pil. = zlomek leg. o Pilatovi, z poč. XIV.

Pís. = píseň; – a to PísBydž. = pís. o bydžovských ševcích, XV, –Pís. Feif. = píseň v některé ze sbírek a rozprav Feifalikových, při tom označené, –Pís. Hosp. = Hosp., v. t., –Pís. svatokup. = píseň o kněžích svatokupeckých, XV, –Pís Štemb. = pís. o Štemberberkovi, z XV, –Pís. taj. l. = pís. „Tajná láska“, z XV. –Pís Varn. = pís. o kr. Vladislavovi zahynulém u Varny 1444, –Pís. Vyšbr. I., II. a III. = tři písně v kn. klášt. Vyšňobrodsk., z XV. –Pís. Waldšt. = písně o Waldšteinovi a Harantovi, opisy ze stol. XVIII, otiskl Č. Zíbrt ve Věstníku Král. Č. Spol. nauk 1894 (cituji stránky zvláštního otisku), –Pís. Záv. = Cant. Záv., v. t.

pl. nebo plur. = plural.

Plankt –Plankt matky božie u veliký pátek, XV.

Poč. = Počátkové česk. básnictví, Prešp. 1818.

Podk. –Podkoní a žák, z XV; –Podk. Jir. = téhož vyd. J. Jirečkovo 1878.

podkrk. = nář. podkrkonošské.

poduž. = nář. podužské (podlužské), slc. v Mor. již.

Póh. n. Půh. = Knihy půhonné, XIV–XV.

pol. = polský, polština; – při stoletích = polovice.

PoprR. = Popravčí kniha pánův z Rožmberka, zápisy z l. 1389 až 1409 a 1420–1429, vydal Mareš 1878.

Poř. = List. Poř., v. t.

Postavy = Postavy a mravy lidské, báseň XV stol.

Pras. = V. Prasek, Čeština v Opavsku 1877.

Práv. pr. = Pr. pr.‚ v. t.

Pražsk. = bible Pražská, z r. 1488.

Pref. = Oldř. Prefat z Vlkanova, Cesta do sv. země, v Pr. 1563.

Prešp. = slovník Prešpurský, ze skl. XIV.

Přib. = Pamět Přibyslavská, z 2. pol. XV.

příjm. = příjmení.

Prok. kron. = Prokopa písaře Nová kronika, XV.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).