Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<619620621622623624625626627>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Mam. = mammotrekt; – a to MamA. = v rkp. kn. univ. Pr. ( 11. E. 6 ), z poč. XV, –MamB. = jiný v rkp. tamt. ( 11. F. 9 ), ze skl. XV, –MamC. – jiný v rkp. tamt. ( 11. D. 4 ), z pol. XV, –MamD. = jiný v rkp. tamt. ( 1. E. 29 ), z 1. pol. XV, –MamE. = jiný v rkp. tamt. ( 3. G. 26 ), XV, –MamF. = jiný v rkp. tamt. ( 8. G. 28 ), z XV, –MamG. = bibl. glossy v rkp. dvoř. kn. Víd. ( č. 5189 ), z XV, –MamP. = mammotrekt Pražský, totéž co MamA., v. t.. –MamV. nebo MamVíd. = m. Vídenský, z pol. XV, –MamVod. = m. Vodňanský, XVI stol. (?).

Mand. = cesty Mandevillovy český překlad v ČMus., z XV, –MandStrah. = totéž v rkp. Strahovském, z XV.

ManKor. = KorMan., v. t.

Manž. = báseň o manželství, XV stol.

Marg. = zlomek leg. o sv. Margaretě, ze 3. čtvrti XIV.

Mart.= Martimiani, překlad kroniky tak řečené, z 1. pol. XV.

Mast. = Mastičkář, zlomek div. hry v ČMus., z pol. XIV; –MastDrk. = téže hry zlomek Drkolenský, z 2. pol. XIV.

Mat. = evang. Matoušovo s homiliemi, z 2. pol. XIV.

MC. = Majestas Carolina, z poč. XV.

Měs. = jména měsíců v rkp. kn. un. Pr. ( 11. D. 7 fol. 73ᵇ ), XV.

Mikl. = Fr. Miklosich.

Mill. = český překlad Millionu, XV stol.

ML. = modlitby a legendy, rkp. kn. un. Pr. ( 17. E. 8 ), skl. XIV.

MnichA. = rkp. knih. univ. Mnichovské ( germ. 1205 ), ze skl. XVI. –MnichB. = rkp. téže knih. ( slav. 11 ), z r. 1521.

Modl. = Modlitby, rkp. knih. un. Pr. ( 17. F. 30 ), XIV.

mor. = moravský, moravština.

mrus. = maloruský, maloruština.

Mucke = Dr. Mucke, Laut- u. Formenl. d. niedersorb. Spr. 1891.

Mudr. = Řeči z hlubokých mudrcův; – a to MudrA. = v rkp. kn. un. Pr. 17 . B. 10 ) z r. 1562, –MudrB. –v rkp. tamt. ( 17. E. 11 ) ze XVI, –MudrC. = v rkp. tamt. ( 17. E. 32 ), z r. 1509.

M Verb. = stč. glossy v Mater Verborum, XIII stol.

mýt. = nář. vých.-české zvl. z krajiny mýtské a litomyšlské.

n. = nový, novo-; –nč. = novočeský, nová čeština.

NejedlýGr. = J. Nejedlý, Böhm. Grammatik 1804, 2. vyd. 1809, 3. 1821.

Nekr. = nekrolog; –a to NekrFl. = nekr. svato-Florianský, otiskl Czerny 1878, –NekrKruml. = dva nekrology Krumlovské, otiskl Jos. Emler ve Věstníku Král. Č. Spol. nauk 1887, 198 sl., –NekrOl. = nekr. Olomúcký, otiskl Dudík 1880, –NekrOp. = nekr. Opatovický, otiskl

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).