Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.

[Generovaný obsah]

Rožmb. = kniha Rožmberská, § 1–6 z rkp. arch. městsk. Pr. z pol. XV, ostatek z rkpu při Deskách zemských v Pr. z doby ok. r. 1360.

Rúd. = rkp. Roudnický, z 2. pol. XIV.

rus. = ruský, ruština.

Růž. nebo RužA.= Růžová zahrada, zlomek ze skl. XIV;–RůžB. = téhož zlomek jiný, z 2. pol. XIV.

Rychn. = práva Rychnovských soukenníků, z r. 1378.

Ryt. = leg. o 10.000 rytířích, v PassKlem. z r. 1395 a Kremsm. z doby ok. r. 1400.

Sal. = Salicetiho ranná lékařství, z XV; –SalErb. = totéž, vyd. K. J. Erben 1867.

Seel. = Ferd. Seelisko (Želízko, rodič z Kr. Dvora, kanovník v Kr. Hradci, † 1786), Weykladowe ſwatych ceremoniy, řádůw, ſwátkůw atd., v Kr. Hradci 1674 (jazyk velice kleslý; Seel. píše, jak mluvili lidé polovzdělaní, když se snažili mluviti češtinou knižnou a neznajíce jí chyb všelikých a druhdy hrozných se dopouštěli).

Seitst. = EvSeitst., v. t.

Selsk. 1538 a 1763 = rýmovaná skládání o vécech selských z let udaných.

Sequ. nebo SequA. = Sequentionarius magistri Conradi, ze XIV (do 1385); –SequB. = sekv. jiný v rkp. Jelečském z r. 1416; –SequC. a SequD. v. Hymn.

sg. nebo sing. = singular.

skl. = sklonek.

sl. = následující.

Slav. = Vil. Slavaty Zápisky z 1. 1601–1603, vyd. A. Rezek v Rozpr. Král. Č. Spol. nauk 1887.

slc. = slovenský, nářečí slovenské.

sln. = slovinský, slovinština.

Slov. = slovník; – a to SlovA. = slovník v rkp. dvor. kn. Víd( č. 4557 ), ze 3. čtvrti XIV, –SlovB. = jiný tamt. ( č. 5154 , Synonymaius), z poč. XV, částečně ze skl. XIV, –SlovC. = v rkp. kn. un. Pr. ( 8. E. 28 ), ze skl. XIV, –SlovD. = jiný tamt. ( 11. D. 9 ). z XV, –SlovE. = jiný tamt. ( 11. E. 1 ), z XV, –SlovF. = jiný tamt. (na přídeští rkpu 9. B. 9 ), z XV, –SlovK. = slovník Klementinský, též Onomastikon zvaný, tamt. ( 17. F. 31 ), z pol. XV, –SlovTřeb. = sl. v archivu Třeboňském, z 2. pol. XV. –SlovVyšbr. = sl. na perg. obalu kodexu č. 49 v klášt. Vyšňobrodském, z poč. XV.

Smil přísl. = Smila Flašky přísloví, z 2. pol. XV.

Sobol. = A. I. Sobolevskij.

Solf. = Solfernus, v Pr. 1600.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).