Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<506507508509510511512513514>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

v zkušení ſeho i onoho Štít. ř. 220ᵃ, ſeho i onoho Kruml. 238ᵃ; – za to sveho, matením vyloženým při sg. akk. fem.: sweho i onoho Baw. 163, od sweho i od onoho t. 135, t. 223;

sieho, zúž. sího, v dokladech mladších: ſyeho světa AlxV. 598, t. 1924, světa ſyeho Vít. 17ᵇ, ſyeho i onoho Štít. ř. 14ᵇ, obmračí nás ſyeho i onoho myšlenie oblak t. 131, až do ſiehoż dne usque ad diem hanc Ol. 1. Par. 17, 5, do ſyeho času EvOl. 93ᵇ, do sieho dne Hlah. 1. Par. 4, 43, t. 17, 5, síhož roku Lomn. Jg.

Fem.

sie, jako sg. gen. fem. jie, srov. § 379, a z toho sklesnutím jotace , zúž. : s ſie strany Pass. 394, do ſye doby t. 593, Alb. 10ᵃ, t. 61ᵇ, Vít. 76ᵇ, ſ ſye ſtrany PassKlem. 159ᵃ, do ſye doby t. 52ᵇ, s sie strany List. JHrad. 1389, t. 1411, do sie doby t. 1411, do ſye doby Lit. Gen. 44, 28, do ſie doby t. Mat. 11, 12, do ſie chvíle Tkadl. 10ᵃ, t. 11ᵃ, t. 14ᵇ, t. 35ᵇ, do ſiez chvíle t. 10ᵃ, Kruml. 142ᵇ, do ſye chvíle Kruml. 412ᵇ, t. 449ᵃ, t. 454ᵇ, t. 456ᵃ, do ſie doby t. 187ᵇ, t. 439ᵇ, do ſye doby t. 401ᵃ, do ſye doby Ol. Gen. 44, 28, do ſye chvíle Koř. Řím. 1, 13, až do ſyez chvíle usque modo t. Jan. 16, 24, do ſie chvíle Nikod. 87ᵃ, do ſye chwyely (sic) Půh. 1, 175, s oné i s ſye strany Hod. 29ᵇ, do ſie doby Otc. 270ᵃ, Mart. 61ᵃ, do ſież doby t. 61ᵇ, do ſye chvíle Kladr. Gen. 44, 28, do ſie chvíle t. Deut. 10, 5, do ſyeż chvíle t. Řím. 1, 13, do sie chvíle MC. 75, Sv. 176, t. 177, do ſye chvíle KabK. 14ᵃ, Ben. Gen. 44, 28; – až do ſee chwíle Troj. 98ᵃ (v nejstarším tisku: do ſie chvíle), do ſee doby t. 240ᵃ (v nejstarším tisku: do ſie doby), do ſeż doby Mart. 60ᵃ; – od ſy doby EvOl. 76ᵃ, t. 87ᵇ, do ſy doby t. 86ᵇ, do ſy chvíle t. 3. Reg. 17, do fy doby Otc. 394ᵇ, Orloj. 50ᵇ, do sí doby Mam. Jg., do sí chvíle Pernšt. 1520 (Výb. 2, 1260), do ſyz chvíle Comest. 95ᵇ, t. 134ᵃ, do ſyż doby t. 77ᵃ, z ſyz strany t. 103ᵇ, do ſýž chvíle Lomn. Kupid. stř. 42, t. 136;

siej, podle dat. lok.: do ſiey doby Kat. 147, do ſyey chvíle Orloj. 63ᵃ, t. 112ᵇ.

Sing. dat. masc. neutr.

semu, stsl. semu: světu ſemu Rúd. 1ᵃ a ſſemu pak hlava sťata AlxV. 1756, ſemu i onomu Kat. 4, t. 34, t. 66;

siemu, shodné s pozdním stsl. sijemu m. sьjemu, není v češt. doloženo.

Sing. lok. masc. neutr.

sem, stsl. semь: na zzem světě Jid. 15, na ſſem světě Hrad. 121ᵃ, t. 138ᵇ, na ſem světě Modl. 144ᵇ, po ſſem sě droby vláčie AlxV. 1752, na tomto ani na ſem DětJež. 7ᵃ, w fem neb onom ŠtítMus. 6ᵃ;

siem, zúž. sím, v dokladech mladších, shodné s taktéž pozdním stsl.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).