Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<510511512513514515516517518>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jsou tvary s přívěsky, zejména s přívěskem -cek, někdy též -cken, v slc. krom toho také -tek, a mají tyto přívěsky v gen. dat. lok. instr. koncovky podle sklonění složeného, v nom. a akk. podle zájmenného i jmenného (oboje jsou tu stejné), zřídka podle složeného. Pravidlo jiné je při přívěsku -chen, jenž je v jazyku starším a nč. spis. oblíben také v pl. gen., lok., dat. a instr.; tu je při něm členem prvním ustrnulé vše-, a přívěsek sám má koncovky sklonění zájmenného: vše-chněch, vše-chněm, vše-chněmi.

Ještě jest připomenouti, že v starých textech bývá mateno veš a svój. Na př. (Vlasta) po ſwey zemi posla posly DalC. 8, v rkpích jiných: po všiej: Ff, V, L a j., po vší Z; aby ſwu myſly i žádostí to dělal OtcA. 153ᵃ, v OtcC. na stejném místě: wſſy myslí, v orig. lat. tota intentione; ſwe wiery tvrdý OtcA. 317ᵇ, v OtcB. na stejném místě: wſſie wiery; k komuž konšelé pražští s ſwu obczij přistúpie a přivolé Pr. pr. 243, patrně místo: se-vší obcí; ale ty wſwe wyeczy byla si podlé mé vóle Brig. 71, m. všie věci, prorsus atd. Srov. také ſwady OtcA. 157ᵃ a wſſady na stejném místě v OtcB. Je-li to matení jen v písmě, či také v stč. řeči živé, nelze rozhodnouti. O podobné změně, která vzniká v sg. akk. v-svú a lok. v-svém vynecháváním druhého -v-, v. v § 412 č. 4.

Sing. nom. akk.

Masc. veš: weſſ svět Pass. 184 a j., vies (sic) svět DalH. 30, přěs weſſ chřbet DalC. 42, wes svět Štít. uč. 37ᵇ, Štít. ř. 140ᵃ a j., weſz svět GalDl. 2ᵃ (ſz = š), weſſ svět NRada 547, weſs svět t. 742, wes svět t. 42, weſs lid Ol. Deut. 3, 2, weſs sbor t. Lev. 10, 6; – -cek atd.: weſczek hněv ŽWittb. 84, 4, weſczek národ ŽKlem. 68, 35, weſczek plod t. 104, 35; wſſyczyek súd EvVíd. Jan. 5, 22, wſſyczyek dluh t. Mat. 18, 27, wſſyczek čas Ben. 4, 25, wſſyczek pořádek KolČČ. 215ᵃ (1554), všicek způsob Koz. 404; všecek svět RZvíř. Jg., všecek Us. spis., syneček porúbaný všecek Suš. 121, ſšecek chrom. 283, všecek oves BartD. 22 (zlin.), t. 2, 51 (han., přer.) a j., všecok Duš. 443 (slc.); – -tek: na nebi jsi ueſtek zjěvně, v uoplatcě jsi ueſtek tajně Kunh. 148ᵃ, weſtek sbor ŽWittb. 61, 9, veſtek lid Ans. 9, zástup veſtek t. 10; tehdy sě wſytek lid za ním obráti Hrad. 89ᵃ, wſſytek lid EvVíd. Luk. 13. 17, wſitek svět EvSeitst. Luk. 2, 1; až sa všetek třasu Suš. 306, všetek premoknem Duš. 443 slc.), všetok Hatt. slc. 102, šetek svět, šetok statok Duš. 443 (slc.); – -cen: wſſíeczen dluh Modl. 97ᵇ, wſſyeczen stvor Vít. 2ᵇ, všecen týž řád Řádpz. 93; – -ken: weſſken ľud ŽWittb. 105, 48, weſken sbor ŽKlem. 61, 9, rod weſken DalC. 73, weſſken sě zčrniv ML. 80ᵃ, weſken svět AlxV. 642, t 811, ciesař hněvy sě weſken potřese Kat. 78, weſken smysl t. 138, weſſken svět NRada 249; – -cken: weſſczken svět ApŠ. 63; wſſieczken sbor Pass. 555, všecken svět Br. NZák. 41ᵃ, všecken lid t.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).