Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<516517518519520521522523524>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Plur. gen. lok. všěch, sklesnutím jotace všech: wſſiech zém svD. 24 uuſiech světlostí Kunh. 146ᵇ, ve uſiech miestiech t., ze wſiech apostolóv Pass. 240. po wſſiech vlastech t. 250, ote wſſyech sluh Modl. 21ᵇ, po wſſyech Němcích DalC. 67 atd.; wſſech zemí Pass. 630 (část mladší), do wſech zemí Kat. 10, we wſech zemiech t. 24, wſſech národů v Br. Isa. 52, 10 atd., dosud Us. spis. i ob., všech BartD. 2, 194 (han., tišň.), t. 2, 257 (žďár.), fšech chrom. 283; wſych činóv Rúd. 2ᵇ, wſſych svatých Orl. 42ᵃ, m. všěch; ve Lvov. psáno: wzyech ſwych hrzychu 7ᵃ, nikoli vsěch, nýbrž všěch (srov. tutéž wſlyzety 36ᵃ = uslyšeti); – -ckých atd.: už jich všeckých rozdal Suš. 288, všeckých opustila t. 467, všeckých BartD. 70 (val.), všeckejch t. 2, 257 (žďár.), všeckéch Btch. 378 (dbeč.), fšeckéch chrom. 283, všeckéch t. 2, 26 (han., holeš.), t. 2, 51 (han., přer.); – -tkých: všetkých pobozkala Duš. 445 (slc.); – -chněch, -chných: wſſechniech dluhuov KolČČ. 57ᵇ (1545), u wſſechněch Br. NZák. 152ᵃ, všechněch Us. spis., stvořitel wſſechných věcí Seel. 358, wſſechných duchův t. 328 a j.

Plur. dat. všém, sklesnutím jotace všem: kakžkoli byl wſſieem povolil Jid. 21 (zdlouž.), wſſyem mužóm DalC. 15, ke wſſiem hřiešným Pass. 260, wſſyem nepřátelům Modl. 35ᵃ, káza wſyem přijíti Kat. 64 a j.; wſſem bohóm Pass. 630 (část mladší), wſſem svatým t., ke wſſem mužům Br. Deut. 27, 14 atd., dosud Us. spis. i ob., všem BartD. 2, 194 (han., tišň.), t. 2, 257 (žďár.); – -ckým: wſſeczkym svatým OlMüllB. 620, všeckým ruček dávala Suš. 107, zlin. a val. všeckým podle BartD. 22 a 70, všeckým je dobre Duš. 445 (slc., z Koll. Zpiev.), všeckejm BartD. 2, 257 (žďár.), všeckem t. 2, 51 (han., přer.), všeckém Btch. 378 (dbeč.), fšeckém chrom. 283; – -tkým: všetkým ľuďom Duš. 445 (slc.); – -ckněm: dávajíc wṡeckniem vítanie Baw. 297, všeckněm tyrannům Vel. Jg., všeckněm Us. spis. (někdy); – -chněm, -chným: dětem wſſechniem KolA. 1514, wſſechněm synům Br. Lev. 17, 2 a j. (zpravidla v Br.), všechněm Us. spis.; (plátno) všechnejm se hodí Voln. 11.

Plur. instr. všěmi, sklesnutím jotace všemi, ob. -ma: wſſiemi léty svD. 22, ſe wſſyemy DalC. 46, nade wſſiemi králi Pass. 253, nade wſſyemy králi Modl. 35ᵇ atd.; všemi Us. spis.; se wſſema KolEE. 66ᵇ (1697), BílD. 153 a j. (tu velmi často), se všema Us. ob., BartD. 2, 257 (žďár.); – -ckými: zlin. a val. všeckýma podle BartD. 22 a 70, všeckejma t. 2, 257 (žďár.), všeckëma t. 2, 51 (han., přer.), všeckéma Btch. 378 (dbeč.), fšeckéma chrom. 283; – -ckmi: nade wſſeczkmi OpMus. 40ᵇ. –

15. Jiné kmeny a tvary skloňování tohoto.

Kromě kmenů, vyčtených v § 381 a násl., patří sem ve slovanštině ještě kmen ovo-, ova-, stsl. ovъ hic atd. V češtině je z něho jenom stč. slovce ova, skleslé ve význam interjekce, na př. owa v hřiešiech

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).