Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<469470471472473474475476477>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

n. m. ň); po souhláskách vynechává se j- a jest u, potkáł sem u t. 65 (val.), a z toho hu, viděł hu t. 82 (hran.); zdlouž. t. 75 (val.). t. 9l (stjick.); jinými změnami hláskovými jo Duš. 426 (han.), jum a jom vlivem polským: chytił jum za ručičke vysadil jum na koníčka BartNPís. 151 (slez.), možeš jom (košilku) vypraé t. 143 (též).

S jotací proniklou (srov. I. str. 270) jiu, niu, -že: by giu (duši) otnesli ŽKlem. 30ᵃ, popadni gyu t. 3ᵇ, aby gyu (sv. Ludmilu) zadávila DalC. 25, zapojil jsi gyu eam ŽWittb. 64, 10, na téj giu cěstě postavi Hrad. 63ᵃ, v jámu giuzto jest učinil ŽKlem. 4ᵃ, upadli sú w niu t. 42ᵃ, pro nyuz (věc) sě dálil Hrad. 43ᵃ, pro nyuz (vinu) t. 87ᵃ.

Z toho přehláskou ji, ni: sv. Petr od sebe gi (matku) honieše Pass. 200, gizto (matku) buoh navrátil t. 290, w niz hodinu t. 408; atd., nč. ji, ni. V kvantitě bývá odchylka: gijzto věc uslyšav Pass. 464; přiezn, gijzto ste měli t. 331; práce, gijz musí nésti Štít. uč. 40ᵃ; mysl, gijzto jsú vzeli t. 70ᵇ; lidé gij (ženu) vrátichu Alxp. 118, za nij (t. za zahradu) KolB. 1518, gij (t. sladovnu) KolA. 1511 a j. Blahoslav připomíná, že někde a zejména prý v Domažlicku mluví se jíž, ale lépe že jest vyslovovati krátce již Blah. 22, 261.

Sing.gen.(akk.)masc.neutr. jeho, ňeho, -že. Na př. gehoze kolivěk činíš, z neho jsi robotil vezván HomOp. 152ᵃ (gen. syntakticky neoprávněn), yehoz diel ŽGloss. 121, 3, na neho t. 143, 3, ot nehoze Ostr., pobdě že geho dobrý nevidí AlxBM. 5, 21, vláčili ieho po městu ApŠ. 104, bóh geho poraz, ktož Mast. 63, podle neho Jid. 159, pro neho Hrad. 80ᵃ, na neho t. 83ᵃ, ŽWittb. 143, 3, ML. 104ᵃ, ranami geho jest ztříznil Pulk. 56ᵃ, rozdrali jsú geho t. 156ᵃ, ješto geho znali t. 122ᵃ atd., dosud Us.; s odchylkou v kvantitě: od nijeho Štít. ř. 250ᵇ, skrze nyehuoz Lit. Mark. 14, 21 z přízvučného jeho. Dialektickou změnou hláskovou joho BartD. 135 (sev.-opav., tu říká se i joden m. jeden, johła m. jehła atd.)

Přízvuk byl na slabice druhé, jeho, srov. rus. jego. Z nepřízvučné slabiky prvé vynechává se samohláska a tím vznikají tvary j'ho, >ŭ'ho, -že, srov. I. str. 151. Na příklad

j'ho: tet gho chtě mučiti ApŠ. 4, chtyeczey gho oslepiti t. j. chtiecejho t. 81, chtěvše gho sžéci t. 108, liud sě oy gho rově svinu t. 37, by gho dušě nešla tady t. 56, takay gho světlost ostúpi t. 31 (o psaní -y-gho srov. I. str. 529), potkal gho na horách AlxH. 1, 18, by gho jala AlxBM. 1, 9, by byl kto gho co vině AlxB. 8, 12, skot gho LMar. 9, ž’by gho zabiti chtěł DalH. 30, nechtiechu gho poslúchati DalC. 75, tomu gho chovati káza t. 21, ani potupí gho ŽKlem. 26ᵇ, ktož gho hanie Mast. 63, gho JidDrk. 65, KatBrn. 13, vizte gho Hrad. 50ᵇ, provodichu gho tam t. 70ᵇ, ghoz vzvoli t. 35ᵇ atd.; v jazyku pozdějším j'ho nebývá;

ň'ho:

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).