Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<307308309310311312313314315>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Háj. 401ᵃ, do Cżaſlawi t., okolo Chotěbořy, Cżaſlawi t. 441ᵃ, do Stareho Boleſlawi Háj. 120ᵃ, od Stareho Boleſlawi t. 381ᵃ, z Mladé Boleslavi Pal. 5, 1, 62, z Čáslavi t. 4, 1, 25, do Čáslavi t. 5, 1, 231, z Domaslavi t. 5, 1, 349, z Příbrami t. 3, 2, 381, do Soběslavi t. 4, 1, 184, do Vratislavi t. 4, 2, 511 a j., do Zbraslavi t. 2, 2, 4 atd., z Boleslavi TomP. 3, 430, z Čáslavi t. 1, 289, z Příbrami t., od Zbraslavi t. 1, 37 atd. Novotvar -i začíná se tedy v době staré, ale značnější rozšíření jeho jest až z doby nové. Dobrovský Lehrg.² 179 klade Čáslav do sklonění kost, ale na str. 185 dobře vykládá, že gen. jest z-Vratislavě, Boleslavě, vedle něhož že bývá také Vratislavi; Nejedlý (1804) str. 144 udává gen. Vratislavi, Zbraslavi atd., a na str. 151, že v jazyku starém bylo ; Palacký v ČČMus. 1834, 406 vykládá theoreticky, že je gen. Čáslavi, Boleslavi, Chrudimi atd.; mylnou theorii přinášejí pak také knihy školní, Na př. Hattalova mluv. str. 196 a 197; novotvar -i se tím rozmohl v posledních letech, ale tvar náležitý přece zůstává pravidlem.

Sing. dat. masc. Boleslav́u přehlas, -vi, fem. -vi. Na př. k Starému Boleslawi Háj. 380ᵇ, k Staré Boleslavi Us.

Sing. lok. masc. i fem. Boleslavi. Na př. w Starém Boleſlawi Háj. 122ᵇ, w boleſlawy DalC. 42, w chrudymy t. 45 atd‚ v Staré Boleslavi Us.

Sing. instr. masc. Boleslav́em: Boleslava boleſlawem otdělichu DalC. 25 (t. j. Boleslav, bratr sv. Václava, dostal za podíl město Bolesla), hrad za Mladým Boleſlawem Háj. 341ᵇ, přěd olomuczem DalC. 82, přěd wratyſlawem DalC. 82; – fem. Boleslaví Us.

Sem patří také jména místní Bezděz a Medvěz, Nedvěz. Utvořena jsou ze jm. osobních Bezděd a Medvěd příponou -jь masc., a jsou tedy adj. possessiva vzoru pěš. Časem přejímají se také do rodu ženského, jako Boleslav́ atd. A vedle toho vyvíjejí se ještě dále novotvary -ie neutr. podle znamenie. Na příklad sg. nom. akk. masc.: (ecclesia) in Bezdez Reg. II. r. 1293, Bezdes t. III. r. 1316, in Bezdyez castrum Kosm. pokr. k r. 1282, Meduez KosmA. 1, 10, Medwez Kosm6 tamt., Medwes Reg. III. r. 1313, Medwiez t. 1326, Medwyez t. 1326; – přejato za fem.: Malá Bezděz Nauč. Slovník I. 679; – sg. lok. na bezdyezy (hradě) Pulk. 160ᵇ; – novotvary -ie: castrum Bezdiezie Kosm. pokr. k r. 1283, villam dictam Medweze Reg. II. r. 1256, (hrad) jenž slově Bezdiezy Háj. 340ᵃ, Bezdiezý zastavil VelKal. 178, na Bezdiezý horu t. 24, na Bezdiezij (sg. lok.) KolČČ. 70ᵃ (1546), pod Bezdiezym Háj. 340ᵃ, Nedvězí Pal. pop. 160, 180, 235, 251. –

Také jména místní Plzeň a Míšeň hlásí se sem svým skloněním a též dvojím rodem: w Nowem Plzni (na inkunabuli z r. 1488, Věstník Č. Akad. 1894, 204), před myſnem DalC. 50, proti nč. fem.

Časem vznikají také novotvary s kmenem tvrdým, dílem masc. a tedy podle vzoru chlap, na př.: z města Boleſlawa Mladého Lún. pam.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).