Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<280281282283284285286287288>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zákon jest, člověku bohu poſluſſnu býti Alb. 3ᵃ. – Du. nom. akk. masc. -na: wynna chcva býti Pass. 355. – Pl. nom. masc. -ni: doklady jsou v textech starých zajisté, ale v písmě nejsou odlišeny od střídných tvarů sklonění složeného –; akk. masc. -ny: učiň ny pokorny, poſluſſny Modl. 38ᵇ, ſylny jě učiním BrigF. 67; – pl. nom. akk. fem. -ny: nejsú jim mé řeči chutny t.; – neutr. -na: jsú ſpaſytedlna slova má t. 12.

Jiné příklady následují v pořádku abecedním.

báznivý: chtieti opatrnu býti neb bazniwu HusPost. 103ᵃ.

belhavý: tam ijeden chud nenie ani belhaw ani kterým neduhem nezdraw ani proč truchel ŠtítMus. 52ᵃ.

bílý, bielý: nad sněžnú bělost biel budu Pass. 469, v noci i dni v-byele Hrad. 123ᵃ (v rkp. nesprávně: w dny v byele), oznámíc své tváři w bjledni Hád. Jg., (při zatmění) hvězdy w bjledni spatříny Vel. Jg.; z toho dále: v bíledni Dobr. exc. Jg., adv. bíledně Br. Jg., bělodně kradou Us. Jg., bělodné vidění Cant. Jg.

blízký: blízek jest hřiechu člověk ŠtítV. 96.

bohatý: aby byl bohat HusPost. 104ᵃ, neživte bohata ni chudého DalJ. 68 rkp. L, mohu koho chci bohata učiniti BrigF. 23, chtiec býti bohati HusE. 3, 168.

bosý: sám bos k řěce šel Krist. 34ᵃ, pěš a bos chodě t. 54ᵃ, král káza železné plechy přinésti a na nich boſa apoštola postaviti Pass. 43; nč. chodím bos, -a, -o, chodíme bosi, -y, -a Us.

brzký: člověk jest nebrzek k ctnosti HusE. 3, 140.

cělý: beránek czyel a živ ostane Pass. 13, člověk ciel jest živ HusPost. 154ᵇ, aby to kamenie opět bylo czielo Pass. 63, necky jiej cziely navrátil t. 169, buoh jeho cziela zachoval Kruml. 72ᵃ; adjektivum toto je vlastně kmene , gen. cělu, v. § 304.

černý, črný: an tak czrn a odrán Pass. 54, tělo bylo černo HusE. 3, 13.

čerstvý, črstvý: jsa kypr a czrſtw Štít. uč. 105ᵃ t. j. črstv, novi a czrſtwi přišli jsú recentes ŽKlem. Deut. 17, aby (dievky) czerſtwy a mudry byly DalC. 9.

červený, črvený: tělo bylo červeno HusE. 3, 13.

čilý: (lid) byl zdráv a czyl Comest. 114ᵇ, budeš czyl, zdraw, weſel ROtcP. 90.

čistý: jsa czijſt Štít. ř. 8ᵃ, ješto j’ byl neczijſt t. 88ᵇ, chci buď cżíſt HusPost. 25ᵇ, budeš cżijſt Ben. 4. Reg. 5, 10, (kněz) má čist míti rozum HusE. 1, 462, (srdce) jsa czijſto Štít. ř. 196ᵃ, všecko vám czijſto bude t. 47ᵃ, aby měla cziſto srdce od kochání v tomto světu BrigF. 17, jako noha czijſta bude Štít. ř. 152ᵇ, aby mysl czijſta byla t., (pop) jej provolá czyſta Ol. Lev. 13, 37, Maria tě (Kunhutu) nevinnu a cziſtu ze všeho vyvede Pass. 433, aby ji (duši) ciſtu zachoval HusPost. 137ᵇ, nesnadno czijſtu býti Štít. ř. 87ᵃ, již jste vy

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).