Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<279280281282283284285286287>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Uvozují se z pravidla jen tvary adjektiva doplňkového a přívlastkového, jen někdy také tvary příslovkové a zpodstatnělé, když objasňují některou stránku jinou, na př. kvantitu.

Mezi příklady, které sem patří, jsou především hojná adjektiva -ný. Z těch jsou mnohá v §§ 254–256 a v seznamu doleji následujícím uvedena; zde položena jsou některá z nich dílem opakovaná, dílem jiná. Sing. nom. (akk.) masc. -n: kterýž potok woden bude AlxV. 229, král ten klášter ſwoboden učinil Pass. 383, byv ſylen Alb. 21ᵃ, buď ſylen Ol. 1. Reg. 18, 17, kak jest (bóh) ſſlecheten a myloſrden Alb. 72ᵃ, (hospodář má býti) zředlen .. směren .. rozšafen ŠtítV. 52 a 53, že je kraſen květ na dřevě ŠtítMus. 80ᵇ, bude se zdáti ſtuden t. 34ᵃ, ten má kráſen učiniti ten dóm HusPost. 193ᵇ, kto nenie tak rozumen ŠtítMus. t. 106ᵃ, aby oř pohodlen byl Štít. uč. 54ᵃ, když kto tuzeben bude BrigF. 28, (pokoj) jest duši pochoten t. 36, (lid) jest ſtuden t. 37, (kus tučný) nenie wonen t. 54, bych byl pokoren viděn t. 95, (jsi) nepokoren t. 74, (šípek) jest pieken, czerwen t. 92, bude protiwen t. 97, jsem hrozen nepřátelóm t. 55, buď muzzen Ol. 1. Reg 18, 17, neuſtawiczen jich zámysl Ol. 1. Reg. 25, 29, kak jest ten svět bieden HusE. 3, 133, bydlím bijden sa (jsa) ChelčP. 109ᵇ, (svět) se zdá lahoden t. 26ᵇ, já sem wyeren byl DalC. 21, buď náš ſlowuten rod t. 34, doſtoyen jest všeho zlého t. 35, (Neklan) neudaten bieše t. 17, chci pomoczen býti t. 49, jenž jest téj svátosti oſoben a zwlaſſczen Orl. 107, jeden druhému nebyl odporen Sv. 180, laczen sem byl HusPost. 5ᵃ, budeš wdieczen t. 5ᵇ, tenť jest wzacen t. 32ᵃ, aby byl wzacen a odiven t. 111ᵇ, syn pilen byl t. 36ᵃ, hřiešník bude jemu powolen t. 59ᵇ, by byl proſpieſen t. 94ᵇ, Kristus jest diáblu protiwen t. 194ᵇ, (otec) móž nedoſtateczen býti t. 61ᵇ, hrzieſſen budu Comest. 47ᵃ, člověk bude hoyen (hojný) ChelčP. 108ᵃ, (mistr) aby pyſſen byl t. 173ᵇ, by nám život žáden nebyl t. 125ᵃ, centurio učinil se nehoden HusE. 2, 48, když jest vinen učiňen HusPost. 35ᵇ, hřiešník sě vinen dal t. 145ᵃ, ktož prazden stál jest HusPost. 31ᵇ, mládenec otstúpi ſmuten Comest. 283ᵃ; –fem. -na: ež sě hrzieſna pobzi Pass. 451, řeka činí sě wodna Hrad. 113ᵇ; – neutr. -no: nebylo ſylno to rámě ŠtítMus. 92ᵃ, všeckoť móž k dobrému pomocno býti t. 93ᵇ. – Sg. akk. fem. -nu: doklady jsou v textech starých zajisté, ale v písmě nejsou rozlišeny od střídných tvarů sklonění složeného. – Sg. gen. (akk.) masc. neutr. -na: když Mezku ſylna uzřěchu DalC. 34, (dva synové Soběslavovi) otcě nemoczna zastúpista t. 20, bóh jej wieczna učinil Pass. 293, bóh člověka ſprawedlna učini Alb. 45ᵃ, uzře ſmutna přietele BrigF. 57, ať mne diábel neučiní nepokoyna t. 117ᵃ, ješťe sě (Vavřinec) neduoſtoyna praví nebes t. 163; –fem. -ny: (mysl nemúdrá) brání sě bohu, aby bázeň boží pokorny jie neučinila ŠtítMus. 77ᵃ. – Sg. dat. masc. neutr. -nu: býti pokornu ŠtítMus. 135ᵇ,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).