Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<242243244245246247248249250>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Indie, Kappadocie, Laodicie, Libie (Libye), Lombardie, Macedonie, Marsilie, Medie, Mesopotamie, -nie, Persie, Pomeranie, Romanie, Rusie, Sabaudie, Samarie, -řie, Sarmacie, Syrie, -řie, Thracie, Zelandie; obecná akademie, biblé, cełidonie, ceremonie, dynastie, ferie, -řie, gallé, historie, -řie, jerarchie, kancelářie, linie, manie, materie, -řie, mumie, puchalterie, sakristie, theologie, uncie, vigilie.

Skloňování jmen těchto jest souhlasně se vzorem paní:

sg. nom. (vok.) –í, -ie; konc. dosvědčena doklady dosti starým jen při Maří; byla snad také jinde, ale není pro to dokladů bezpečných; kde se v textech pozdějších vyskytuje, tu jest pravděpodobně a většinou jistě zúženinou z -ie; příklady: mari porozena CisMnich. 97ᵃ, čsná mari t., svatá marzi ŽKlem. 138ᵇ, svatá marzy Pass. 397 atd.; – téj (zemi) jmě effezye bieše Vít. 35ᵇ (verš 8slab., koncovka -ie vzata licencí metrickou za dvě slabiky), v městě řečeném Konstancie rkp. z pol. XV stol. (Měs. zprávy České spol. nauk 1888, 25), kteréž (město) slove Capadocij KabK. 9ᵃ, kteréž (město) slove česky Samarzij t. 20ᵃ, město Hewron jazykem jich slove a českým Samarzij t. 20ᵇ (v Kab. mohlo by býti staré a původní, nikoli zúžením vzniklé ), vzata jest Samaří capta est Samaria Br. 4. Reg. 18, 10; – ferzie uternie feria ŽKlem. 38 (nápis), materia totiž materzie Comest. 45ᵃ, jiná hiſtorze tamt. 53ᵃ t. j. histořé ze -řie, biblí svatá Us., tato celidony (rostlina) Háj. herb. 175ᵇ, historí, theologí Blah.;

sg. vok.jako nom.; na př. sv. Maří Us., milá panno Marze Lvov. 2ᵃ;

sg. akk. , -iú, : svatú marzy Mandalenu Pass. 340, jeho sestru Arthenij t. 425, Conſtanci Konstantinovu dceru t. 281, (volaje) marzy Mariam Ol. Num. 12, 5 atd., zabiti kázal Atalij Ben. 2. Par. 23 (nápis); – král pobíjal by byl Siríj Lit. 4. Reg. 13, 19, (Cyrus) jest pobil babilony Ol. 3. Esdr. 4, 44, protáh Olofernes ſirzij Syriam t. Jud. 3, 14, táhli před bethulij Bethuliam t. 7, 1, když macedonij přějdu Macedoniam pertransiero Koř. 1. Kor. 16, skrze Samarij EvSeitst. Luk. 17, 11, všicku azy Comest. 193ᵇ, (synové) obdržechu arabij Comest. 33ᵇ, oblehl Samarzij Ben. 4. Reg. 17, 25, přes Azij Puch. 7ᵇ, všecku Pomeranij VelKal. 249, Asſyrij vyvrátił Br. Isa. 23, 13, na Arabij t. 21, 13; – patříš-li na hiſtorzij Lit. Hier. Paul. 7, tu hiſtorzi Comest. 179ᵃ, Malchus hiſtorij popsal t. 33ᵇ, skrz linij Puch. 17ᵇ, hyſtorij vypisovati Háj. herb. 47ᵇ, jednu uncij t. 4ᵃ, Hyſtorij sepsal VelKal. 261, Biblij svatú t. 280, naši gallí oblehli sú Kar. 36, (jesuité) svou akademý měli PísWaldšt. 7;

sg. gen. -ie, : svaté marzie Pass. 379, marzie maedaleny t. 343 (3), marzye rod Cis. Mus. (marzye počítáno za dvě slabiky), marzie zvěstovánie Cis. z r. 1444 (též), na den svaté Lucij Háj. 467ᵇ; – potom pak přišed do asie ApŠ. 1 (verš 8slab.), ž’ chtěl do alexandrie jíti t. 98 (též), bral sě pak do maczedonye t. 75 (též), v tu dobu král maczedonye

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).