Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<252253254255256257258259260>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Plur. nom. akk vok. sudie, -í, jako panie atd. Na př. (sv. Prokop) opatem býti nechtieše, ale vešken sňatek (t. sbor mnichův) i ſudie i všelicí dobří lidie prosbu k ňemu učinichu Hrad. 15ᵇ; – kniežě (Oldřich) sezva lowczyᵉ kteréž koli biechu t. 5ᵃ. – Novotv. : lowczy derú jě (chudé lidi) t. j. lovčí (nikoli lovci, podle souvislosti) Hrad. 106ᵇ, berczy v tom hřešie t. j. berčí Štít. uč. 86ᵇ; v těchto dvou dokladech podle starobylosti jazykové Hrad. a Štít. uč. není zúžením z -ie, tvary lovčí a berčí jsou tu tedy podle pěší; – nč. sudí, lovčí Us.

Plur. gen. sudí, jako paní. Na př. u sudí VšehJ. 407 (st.), čtyr rozsudí TomP. 6, 12, kreyczij a ševcuov KolČČ. 290ᵃ (1559), panuw kreycžij t. 217ᵃ (1563), proti moci ďábla a náhončij jeho VelKal. 129, od náhončí Saulových Br. žalm 59 (nápis), těch kreyčj, těch kočj Pelzel² 63, krejčí, kočí Chlád. 32, nemaje žádných průvodčí Malý Amer. 2, 157, devět krejčí Kott. s. v. (z Osv. 1885). – Novotv. -ích podle sklonění složeného: ſudich pravenie Comest. 1ᵇ, z osídla lowczich ŽKlem. 90, 3, z těchto dvú lowczich Mill. 64ᵃ, viera berczych Štít. uč. 86ᵃ, od berčích ŠtítV. 89, panuw kreycžijch KolČČ. 217ᵃ (1566), sudích krejčích kočích Drach. 54, krejčích Dolež. 38, Tomsa 113, privilegium krejčích TomP. 1, 332; – jiný novotv. -óv: byl jsem u kočů Chlád. 32, krejčů Us. ob.

Plur. dat. sudiem, -ím, jako paniem atd. Doklady pro -iem jsou při jménech přejatých hrabiem atp., v. § násl.; – berczym i vládykám Štít. uč. 85ᵇ t. j. berčím podle jazykové starobylosti tohoto textu není zúžením z -iem, nýbrž novotvar podle pěším; spíše stejné novotvary než zúženiny z -iem jsou v dokladech: káza se svým lovčím sníti Trist. 141, plavčím nohy utěl t. 54, póhončím VšehJ. 88, sudím krejčím kočím Drach. 54, sudím, lovčím Us.; – jiný novotvar -óm: hrdým krayczom Štít. uč. 94ᵃ, krejčům Us. ob. (místy).

Plur. lok. sudiech, -ích, jako paniech atd. Staré -iech, nedoloženo; nč. tvary sudich, lovčích atd. mohou býti zúženiny z -iech, ale spíše jsou to novotvary podle pěších.

Plur. instr. sudiemi, -ím, jako paniemi atd. Staré -iemi nedoloženo. Doklady pozdější s -ími, mezi lowčijmi Hořek. 50ᵃ, sudími krejčími kočími Drach. 54 a Us., mohou býti zúženiny z -iemi, ale spíše jsou to novotvary podle pěšími.

Jiné výklady ke vzoru tomuto.

Substantiva -čí tohoto vzoru, na př. lovčí, krejčí stč. krajčí, mluvčí, plavčí, berčí, výběrčí, náhončí, kočí atp., utvořena jsou ze subst. -ьcь a -ьca příponou další -ьja; na př. lovčí km.. lovьčьja- z lovec = lovьcь,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).