Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<243244245246247248249250251>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

AlxV. 2455 (též), ti z Egypta oni z frigieᵉ svD. 14 (též), si z arabie oni z Krety t. 21 (též), ryzie zlato z arabye AlxV. 624 (též, arabye licencí metrickou 4slab.), drahé kamenie z yndye t. 625 (též, yndye 3slab.), ot bethanyee EvZimn. 33, do města Tracye Pass. 282, do vlasti arecie t. 283, do města laodicie t. 324, do allexandrzye t. 394, do allexandrzie sě brachu Kat. 76 (verš 8slab.), z allexandrzie k ňemu cesta t. 402 (též), do hyſpanye Pass. 353, do hiſpanye t. 351, t. 408, král maczedonye t. 245, do bononie t. 408, od azye t. 303, do marſilie t. 340, 378, do země yndye t. 455, z britanye t. 386, do vlasti licie t. 360, do města antochie t. 318, z ſirye .. z mezopotanye .. z libie Ol. Jud. 3, 1, z mezopotanye t. Gen. 33, 18, z babilonye t. 3. Esdr. 2, 15, do Armenie Comest. 19ᵃ, do Bononie KřižB. 87ᵃ (doklad zřejmě svědčící pro znění tvrdé = -n ͥé, nikoli –ň ͥé, neboť toto bylo by zde psáno -ṅie), dobyli jsú Samarzye Ben. 4. Reg. 18, 10; do Perſij a do Medij Comest. 189ᵇ (vyslov tvrdě Med-í, nikoli Meď-í), z Syrij t. 143ᵃ, do Bonony KřižB. 87ᵃ (vysl. tvrdě -n-í), já Kalczedonij dobudu Alxp. 13, do Macedonij t. 10, odtad smy jeli do Azij KabK. 9ᵇ, z Capadocij t., z Macedonij Ben. Esth. 16, 10, do Samarzij t. 2. Par. 28. 15, vývoda Celesſyrzij t. 3. Esdr. 7, 1, do Aſyrzij t. 4. Reg. (nápis), do Burgundý Háj. 76ᵃ, do Sarmacý a do Ruſý t. 121ᵃ, (císař) táhl do Azý t. 439ᵃ, z Romanij do Bithynij t. 359ᵇ a j., z Bethulij Konáč (1547) 94ᵇ, z Alexandrij Háj. herb. 5ᵇ, do Germanij t. 142ᵇ, do Masſylij t. 219ᵃ, hrabě z Flandrý VelKal. 196, z Betaný Br. Jan. 11, 1, do města Samaří Br. NZák. 227ᵇ; – z prvnie gerarchye Štít. uč. 67ᵃ, z té gerarchye t. 93ᵇ, konec hiſtorzie Comest. 178ᵇ, z suché materzie t. 78ᵇ, do Cancellarzie Pr. pr. 250, do ſakryſty Puch. 232ᵃ, toho se z historij vyhledati nemůže Vel. Jg.;

sg. dat. lok. : (Kristus) ukázal se svatéj Marzij Štít. ř. 188ᵇ, k světie Marzij Krist. 74ᵃ, k marzy Ol. Num. 12, 4, po svaté Zophij KolČČ. 106ᵇ (1549), po Lucij sestře t. 351ᵇ (1562), násilí Panij Lukrecij učiňené VelKal. 60; – w antyochy Marg. 56. ſamarzyy městu a modlám jeho Pror. 8ᵃ, w ſamarzyy t. 7ᵃ, w ſamarzij Ol. 3. Reg. 16, 22, w ſamarij t. 16, 29, proti ſamarij t. 20, 1, w ſyrij t. 3. Esdr. 6, 3, w ſyrij a w fenyczi t. 6, 27, vladařóm w fenyci t. 6, 9, u bethulij t. Jud. 7, 11, w mezopotanij t. Gen. 35, 26, t. 31, 18, w babilonij t. 3. Esdr. 6, 18; u marſili Pass. 341, v-Marſilij Kruml. 210ᵇ; w azij in Asia Koř. 55ᵃ, (Lukáš) umřěl jest v-bitinij t. 33ᵃ; w Samarzi Comest. 161ᵃ, po vší Syrij t. 228ᵇ, w Syrzij t. 143ᵃ, po Cylicij. t. 157ᵃ, w Macedonij t. 191ᵃ, w Sidonij t. 15lᵇ, w Achij t. 38ᵇ, w Arabij t. 137ᵇ; w Bonony KřižB. 87ᵃ; k betanij KabK. 9ᵇ; k Samarzij Ben. 4. Reg. 17, 5, w Czelesſyrzij a Feniczij t. 3. Esdr. 2,17, w Mezopotami t. Jos. 24, 14, w Meſopotamij Háj. 175ᵃ, w Lombardý, w Burgundý, w Helwecý a Sabaudý t. 133ᵃ, w Aſý t. 150ᵇ; w Bazylij Puch. 13ᵃ, w Arabij t. 55ᵇ a j.; ve vší Azij Háj herb. 90ᵇ, w Germanij t. 6ᵃ,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).