Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<171172173174175176177178179>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

1ᵃ. Vzor ryba.

Sem patří všecky tvrdé a-kmeny ženské. Kmen substantiva vzorového jest ryba-. Sklonění jest toto:

sing. nom. ryba

vok. rybo

akk. rybu

gen. ryby; dial. -e

dat. lok. rybě; dial. -i

instr. rybú, -au, -ou, dial. -ó, -v, -úm, -um

du. nom. akk. vok. rybě; dial. -i

gen. lok. rybú

dat. lok. rybama; -oma

plur. nom. akk. vok. ryby; dial. -e; luka

gen. ryb, rýb; dial. -í, -ej, -é

dat. rybám·, dial. -om, -um

lok. rybách; dial. -och, -óch, -ech

instr. rybami; dial. -ámi, -ama, -oma.

Výklady a doklady ku pádům jednotlivým.

Sing. nom. ryba, vždycky tak.

Sing. vok. rybo. Za vokativ bývá nominativ, na př. liſka co to neseš Hrad. 129ᵇ, poslúchej mne ſeſtra milá Pass. 461, milá paní teta Svěd. 187, neplač holka nenaříkej Pís. ob. atd.; v nář. doudl. znělo by kmotro, teto urážlivě Kotsm. 23, a taktéž jinde. To však jsou odchylky syntaktické, nikoli tvaroslovné.

Sing. akk. rybu, konc. -u z psl. Vždycky a všude tak, mimo dial. rybe podle pol. rybę, místy v Slezsku na přechodu k polštině.

Sing. gen. ryby, na př. pratum v hruski t. j. u hrušky Reg. I. r. 1249 atd. Dialekticky -e v nářečích, kde se vůbec y mění v e; na př. rëbë chrom. 270, han. rebe atd., aby sě choval hanbě židovské Comest. 263ᵇ.

Sing. dat. lok. rybě, konc. z psl. -ê. Plné drží se dílem dosud, na př. rybě, dílem kleslo v -e, na př. stč. hořě nč. hoře, stč. raďě nč. radě vyslov raďe atd.; srov. I. str. 197 sl. Na př. na kaci gore t. j. gorě Reg. I. r. 1088, adiacet pago Stibecne příleží vsi Stъbečně KosmA. I, 3, na opoczie ŽWittb. 39, 3, k wierzie Pass. 313, k utyeſſye t. 334, na ſtrzyeſſye t. 314, k rziecye t. 360, k modle t. 458, w ſyle t. 456, ſekyrze Štít. uč. 33ᵃ atd., nč. rybě, slávě, kráse, ruce, ženě vysl. žeňe atd.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).