Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<478479480481482483484485486>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

sklo[482]číslo strany tiskuňuje: gen. jehíchhu, dat. jehíchmo, a také sg. lok. jehíchovým, instr. jehíchovém BartD. 2, 193.

Plur. dat. jim, nim. -že. Na př. proti gyrn ŽWittb. 22, 5; gymſe královstvo jest upraveno quibus Túl. 91ᵃ, gymze sem přisáhal ŽWittb. 94ᵇ, 11; gymzto hodóm Pass. 477 atd., dosud tak Us. S odchylkou ve kvantitě jím, ním: což by to gĭm chtělo býti svD. 52, gyym (bohům) si obětoval Pror. 42ᵇ, králíky gyym z to nenie zaklínanie t. 58ᵃ, gijm (libostem) se oddá Štít. ř. lᵇ, ještoť sě gijm hodí 7ᵃ, činóv k nijmz jest stvořena t. 47ᵃ. vecě gým BiblB. Mark. 8, 17, t. 9, 1 a j., co gijm prospěla múdrost Alxp. 35, stařec vece gijm Alxp. 111, k nijm KolČČ. 100ᵃ (1548), gjmžto řekl Br. Jer. 38, 10, proti njm t. Ezech. 3, 13 a j., nč. dial. jím, ním BartD. 75 (val.), t. 85 (stjick.). Někdy jest -e- místo -i-: kázal giem Mill. 8ᵇ, řekl k nyern tamt. 39ᵇ, k niem tamt. 9ᵃ, a j., to k nyem příslušie Pulk. 165ᵇ; srov. I. str. 219 sl. Vedle jim a jím je dial. im Hatt. slc. 92 a im BartD. 24 (zlin.).

Slabikou je- analogicky přidanou vznikl z jim tvar delší jejim: prosili sau mne, že by to gegym pečetí mú stvrzeno bylo List. slez. z r. 1551 (Perw. Otč. 66.).

Plur. lok. jich (nedoloženo), nich, -že. Na př. w nychto nenie zdravie ŽKlem. 145, 3, o nych DalC. 16, w nichto knihách Mat. 2, w nychze (mistřích) všecka rada stáše KatBrn. 20 atd., dosud tak. Dial. ních, jako v pl. gen. Blah. 261 zaznamenal, že v Domažlicku se říká v-ních, že však lépe jest říkati v-nich. Analogii zvratnou -e- místo -i-: jezdie na nech (na jelenech) Mill. 46ᵃ, srov. I. str. 219 sl.

Plur. instr. jimi, nimi, -že. Na př. s nymy DalC 12 a j., nimiž (registry) KolEE. 306ᵃ (1660) atd., jimi, nimi Us. Za -mi bývá ovšem vulgární -ma: nima BílQ. 2, 148, s nima atd. Us. S odchylnou kvantitou jími, ními: gijmy (šlechetnostmi) ozdobeni Štít. ř. 4ᵃ, hrdáno gijmy t. 70ᵃ, gijmyzz (slovy) t. 7ᵇ a j., ſ nými BiblB. Mark. 9, 4, nad nimi HusPost. 7ᵇ, mezy nijmi Ben. 1. Reg. 26, 13 aj. Háj. 2ᵇ aj., KolČČ. 12ᵃ (1542) a j. Blah. 22 a 261 poznamenal, že v Domažlicku se praví ními, a okolo Prahy lépe nimi; dosud níma Duš. 428 (místy v Čech. a Mor.). V Baw. 37 jest: gmiz (zrnky) bych své vole nasytil (verš 8slab.); tvar chybný, snad pro verš. Místo jimi je dial. imi Hatt. slc. 72. Jiný dial. tvar je ňema něma BartD. 24 (zlin.), t. 75 (val.), chrom. 278, Btch. 379 atd., srov. I. str. 219 sl.

V § 398 je pověděno, že z gen. sg. fem. jejie atd. se vyvinulo possessivní adjektivum masc. její, fem. jejie, neutr. jejie, nč. její, -í, -í. Jako genitiv vůbec má význam také possessivní, tak ovšem i gen. sing. fem. zájmena jь. V té příčině je však nějaký rozdíl v nářečích.

Kde se vyvinul nebo zachoval pro tento pád tvar jen jeden, tu jest [483]číslo strany tiskuovšem

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).