Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<197198199200201202203204205>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[201]číslo strany tiskuevangelisté . . .‚ leviti . . .‚ husité . . .‚ gen. -ův, dat. -ům, lok. -ech, instr. -y.

Některá substantiva jednotlivá vzoru tohoto.

hospoda dominus. Béře se o osobě mužské i ženské, na př. hoſpoda náš Ol. 3. Reg.1, 11, a zeměné svéj hoſpodie sě nasmievše DalHr. 3 totiž Libuši; a o osobě jedné i hromadně o mnohých, na př. pacholci ratajští když hoſpodu vobnovovali KolCC. 11ª (1546) t. j. představenstvo. Přívlastek mívá většinou ženský, i při významu mužském, na př. zradil svú hoſpodu ApŠ. 47 (t. Ježíše), nepřímem-li své hospody AlxV. 430 (t. Alexandra), hoſpodo má domine Ol. 2. Reg. 14, 9 atd. Je z pravidla v sing.; zřídka plur.: (soci) křivě hoſpod návidiece Kat. 4. Vedle toho jest i stč. hospod stsl. gospodь dominus v. § 340.

kometa, bývalo masc., jako lat. cometes a ř. χομήτηϛ; na př. strašliví kometowe BílD. 63.

planeta, bývalo masc., jako lat. planeta a ř. πλανήτηϛ; na př. ten planeta ŠtítBud. 34, ŠtítPař. 11ᵇ, LékA. 167ª, geden planeta ŠtítOp. 294ª, ŠtítMus. 51ᵇ, ŠtítPař. 13ª, toho planety LékA. 141ª, pod kterým planetu Mill. 96 a pod kterým planetem Tkadl.14ª, těma planetoma ŠtítBud. 34, sedm planet, každý svým časem otbývá Vít. 10ª, svrchních planetow Tkadl.14ª atd.; také prwní planeth, druhy planeth LékA. 140ª; nč. planeta fem.

rada fem. consilium, vzato ve významu rádce, consiliarius stává se masc.; oboje psávalo se též radda, a psaní toto bylo a dílem dosud jest zvykem při významu consiliarius. Na př. fem. rada consilium Ol. 2. Mach. 14, 20, nemá do raddy jíti Pr. pr.246; consiliarius: kdyby některá rada královská řekł Blah. 186, (muž) radda králeva bude ChirB. 38ᵇ, páni raddy KolČČ. 352ª (1562), panuw radd nad appellaczymi t. 360ᵇ (1563), panum raddam t. 352ª (1562), panijch raddach t., špatnými raddami TomP. 1, 514.

šlechta nobilitas atd.; v jaz. starším někdy = šlechtic, na př. sslechta baro Rozk. 1616, jiní kteří obec Sſlechtůw po sobě potáhli VelKal. 354.

táta gen. -y atd.; spřežené pantáta gen. pantáty atd., ku pan-tátovi ČernZuz. 64.

Vzor dušě.

Sem patří všecky ženské ja-kmeny. Kmen substantiva vzorového dušě jest duša-. Sklonění jest toto:

sing. nom. duša, -ě, -e; prorokyni; púšč

vok. duše; -i

akk. dušu, -iu, -i; púšč

gen.dušč, -e; -i

dat. lok. duši

instr. dušú, -iú, í; dial. -ej, -úm, -um, -ou

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).