Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<195196197198199200201202203>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[199]číslo strany tiskuPlur. dat. vládykám. Na př. ſluham tvým ŽKlem. 80ᵇ, ſluham ŽWittb. 101, 15, božím ſluham Hrad. 25ᵃ, svým ſluham Štít. uč. 54ᵃ, sluhám božím Br. Jg., wladykam DalC. 93, slušalo vevodamь Hlah. Neh. 5, 14, weywodam Ben. Esth. 16, 1, ſtaroſtam mieſczkym Pass. 356, ku prvním ſtaroſtam ŠtítBud. 206, paſtucham Otc. 25ᵇ, patriarcham BrigF. 147, k lewijtám Ben. Jos. 21, 8; družbám Nudož. 22ᵃ, družbám, wýwodám Dolež. 37, družbám, slouhám, pastuchám, vládykám Tomsa 108–111.

Novotvar podle mužských o-kmenů -óm, -uom, -ům: lewijtuom Ben. 3. Esdr. 8, 60, lewjtům Br. Num. 7, 6, družbom, wywodom, ſlauhom, pastuchom Dolež. 37; nč. patriarchům, sluhům, starostům, humanistům, juristům, houslistům, husitům, tátům, darebům, bratřím Vávrům atd. Us.

Usus nynější má z pravidla -ům. Koncovka -ám vyskytuje se vedle -ům jen v jazyku knižném a zřídka, a jest tu napodobením jazyka starého.

Plur. lok. vládykách. Na př. w ſluhach svých ŽWittb. 134, 14, o zlých ſtaroſtach ŠtítBud. 206, o wýwodách a hrabích Hořek. 64ᵃ, po patryarchach Štít. uč. 6ᵃ, o všech lewijtách Ben. 1. Esdr. 7, 24, družbách Nudož. 22ᵃ; jm. míst. in villa Sluhach Kosm. pokr. 1271.

Novotvary podle mužských o-kmenů -iech, -ích: o lewitjch Br. Num. 8, 20, Dobr. Lehrg.² 181, o družbjch, paſtuſſjch Dolež. 37, družbích, slouzích, pastuších, vládycích Tomsa 109–111, o patriarších Us.; – -ech dial. -och: o juristech, husitech atd. Us., o hrdinech Zlatá Praha II. 76, o nerůdech t. 671, slc. družboch, pastuchoch Dolež. 37.

V usu nč. mají substantiva s kmenovou souhláskou hrdelnou -ách nebo -ích: sluhách, pastuchách, vládykách n. sluzích, pastuších, vládycích; – substantiva -ista, -ita z pravidla -ech: juristech, husitech; –jinde pak jest -ách, -ech, -ích, na př. družbách, družbech, družbích, darebách i darebech, ničemách i ničemech, tátech, o bratřích Vávrech atd. Koncovka -ách tím se jednak udržovala jednak obnovovala, že ji přijímaly také o-kmeny mužské a střední. Dial. -och je slc. střídnice proti č. -ech.

Plur. instr. vládykami. Na př. nad ſluhamy ŽWittb. 89, 13, nad ſluhami ŽKlem. 73ᵃ, s ſluhamy Štít. uč. 59ᵃ, mezi paſtuchami Ol. Gen. 26, 20, Ben. 1. Reg. 21, 7, sarymanytamy OtcB. 400, s wladykami Háj. 36ᵃ atd.; družbami Nudož. 22ᵃ, družbami, ſłauhami, paſtuchami Dolež. 37, družbami, slouhami, pastuchami, vládykami Tomsa 109–111 a Dobr. Lehrg.² 181.

Novotvar -y podle mužsk. o-km.: mými ſluhy BrigF. 71, s svými ſluhy Comest. 146ᵇ, s lewjty Br. Num. 8, 26; s družby, ſłauhy, paſtuchy vedle -ami Dolež. 37, s levity Dobr. l. c.

Jiný novotvar jest dial. -mi: ſłauhmi, paſtuchmi vedle -ami Dolež. 37.

Usus nynější má -ami, s vládykami, starostami, hrdinami; – vedle

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).