Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<338339340341342343344345346>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

tím, že kmeny mužského vzoru host přijímají koncovky ze sklonění mužských kmenův -jo a -o (vz. oráč a chlap), a kmeny ženského vzoru kost zase koncovky ze sklonění ženských kmenův -ja a -a (vz. dušě a ryba). Novotvarů takových je mnoho již v jazyku starém, a v nářečích nč. jich ještě přibylo. Nevyvíjejí se stejně, stejným směrem a stejným postupem u všech substantiv kmene , nýbrž jsou tu mnohé rozdíly: rozdíly podle rodu a zvláště podle kmenových souhlásek (t. j. těch, které jsou před ). Na př. substantiva kmet a lať měla kdysi pády většinou stejné, nom. kmet, lať, gen. kmeti, lati atd., ale časem ovládaly novotvary, jiné při mužském kmet a jiné při ženském lať, a výsledek jest, že v nč. substantiva tato mají tvary veskrze různé, nom. kmet, lať, gen. kmeta, laatd.; substantiva daň, kost měla kdysi sklonění veskrze stejné, nom. dan, kost, gen. dani, kosti atd., ale při daň a vůbec při kmenech -nь pronikly časem tvary analogické, kdežto při kost a vůbec při kmenech -stь uchovalo se sklonění staré. Atd. – Kromě toho vznikají časem ještě zvláštnosti jiné. –

Přehled toho všeho ukazuje

vzor host, kost,

jehož sklonění jest:

sing. nom. host; -i; dial. hosť

kost; -i; dial. kost

vok. hosti; -e

kosti

akk. host; hosti, , -a

kost; kosti

gen. hosti; , -a

kosti;

dat. lok. hosti; -u, -ovi

kosti

instr. hostem

kosťú, -iú, ;

dial. -ej, -úm, -um, -ou

du. nom. akk. vok. hosti

kosti

gen. lok. hosťú, -iú,

kosťú, -iú,

dat. instr. hostma

kostma

plur. nom. vok. hostie; ; -i, -ové

kosti;

akk. hosti; , -y

kosti;

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).