Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<260261262263264265266267268>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

z pohřbu Lybuſſynýho t. 1, 220, panineho (sic) Dolež. 57, -ovýho Tomsa 191; sousedovýho, matčinýho Us. ob., sósedovyho psa chrom. 276, tatinkovýho Btch. 376 (dbeč.), súsedového BartD. 21 (zlin.), t. 70 (val.), t. 116 (laš.) atd.

Krom toho jsou v nářečích slovenských ještě novotvary podle dial. gen. našho za č. našeho: do ženichovho domu, u Zemánkovho pola BartD. 38 (lip.), synovho Hatt. slc. 86.

Sing. gen. fem. -ovy, -iny. Na př. krwe abelowi Koř. Luk. 11,51, manžel Lidmily Kraliczkowy KolČČ. 335ᵇ (1568), manželky Jákubowy Br. Gen. 46, 19 atd., nč. královy, matčiny Us. spis.

Podle sklonění složeného: Kristiny Markowe KolČČ. 20ᵇ (1543), Janowé vedle -owy Nudož. 31ᵇ, z lásky vašnostiné ŽerKat. 266, sósedové krávy chrom. 276, tatinkové Btch. 376 (dbeč.); súsedovéj BartD. 22 (zlin.)a j., synovej Hatt. slc. 86.

Sing. dat. masc. neutr, -ovu, -inu. Na př. Petrovi synu Klimowu KolČČ. 37ᵃ (1540), Jiříkovi Tomkowu t. 415ᵇ (1566), synu Raguelowu Br. Num. 10, 29 atd., nč. královu, matčinu Us. spis. – Matením s lok. bývá -οvě, -ině: k auguſtowie pozvání Koř. Skutk. 25, 21, Ježíš odpověděl otcovi dyewczynye EvOl. 282ᵇ, k držení iudynie restituit eam ditioni Judae Ol. 2. Par. 26, 2.

Podle sklonění složeného -ovému, -inému: k statkuKacziczkowymu KolČČ. 142ᵇ (1551), Janovi Hubaczkowymu t. 52ᵃ (1556), pánu vašnostinýmu ŽerKat. 107, k Jindřichowýmu Hradci Beck. 2, 628; Janowému vedle -owu Nudož. 3lᵇ, Drach. 70, paninemu Dolež. 57, sousedovýmu Us. ob., sósedovymu chrom. 276, tatinkovýmu Btch. 376 (dbeč.), súsedovém (m. -ému, srov. § 473 č. 3) BartD. 22 (zlin.) a j.

Krom toho je v nář. slovenských novotvar podle dial. dat. našmu za č. našemu: Komárkovmu pachoukovi BartD. 38 (lip.), synovmu Hatt. slc. 86.

Sing. lok. masc. neutr. -ově, -ině a -ovu, -inu. Na př. w hoſpodynowie domu ŽWittb. 133, 1, u městě hoſpodinowie t. 47, 9, w domu hoſpodynowu t. 26, 4, t. 134, 2, ve jménu hoſpodynowu t. 19, 8, t. 117, 26, t. 123, 8, na sboru abyronowu t. 105, 17, o lybuſſynu proročství DalC. 4, o brzieczyſlawowu bogyu t. 45, ve jménu hoſpodynowie EvZimn. (Rozb. 702), v domu biſkupowie Zrc. 1ᵃ, v domu nabuchodonozorowu Ol. Jud. 2, 1, o yanowu křtu Koř. Skutk. 19, 3, o dluhu otczowu Pr. pr. 252, o příští Criſtowu Comest. 274ᵇ, o příští Kryſtowu ChelčP. 23ᵇ, v času Kaynowu t. 261ᵃ, v zákoně Moyžiſſowie t. 112ᵃ, na místě Markowie KolČČ. 74ᵇ (1548), v placení Janowu t. 87ᵇ (1551), w domu Hoſpodinowu Br. Jer. 29, 26 a j.. v domě Hoſpodinowě t. 21 a j., Janowě Nudož. 31ᵇ, Dawidowě Rosa 296, Dawidowu t. 111 atd., nč. králově,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).