Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<250251252253254255256257258>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zmie nč. zmije, stsl. zmьja, zmija dracaena fem. vedle masc. zmьj, zmij ze zmьjь draco; z býv. zmьja je stč. náležitý nom. zmie (jednoslab.), akk. zmiú přehlas. zmí atd., na př. sg. nom. jako kdes zmie hladowita Baw. 110 (verš 8slab.), vok. blazniwa zmie zda ne wieš toho t., akk. na zmi počě volati t.; náležitý z toho tvar novočeský byl by zmí gen. zmí atd.; dvojslabičné zmije gen. -ije atd. je tvar jinak vzniklý.

Vzor sudí.

Sem patří všecky mužské ьja-kmeny. Koncovky prvotní jsou téhož původu jako ve vzoru paní, a také proměny jejich hláskové jsou stejné. Kmen substantiva vzorového sudí je sądьja-. Sklonění jest toto:

sing. nom. vok. sudí

akk. suďú, -iú, ; novotv. -ieho, -ího

gen. sudie, ; novotv. -ieho, -ího

dat. sudí; novotv. -iemu, -ímu krajčovi

lok. sudí; novotv. -iem, -ím krajčovi

instr.–; novotv. -ím

du. nom. akk. vok. sudí

gen. lok. suďú, -iú,

dat. instr. sudiema, -íma

plur. nom. akk. vok. sudie,

gen. sudí; novotv. -ích, nč. krejčův

dat. sudiem, -ím; novotv. krajčóm

lok. sudiech, -ích

instr. sudiemi, -ími.

Výklady a doklady ku pádům jednotlivým.

Kmenové ьj- stahuje se se samohláskou následující jako ve vz. paní v. § 201 č. 1.

Novotvary jsou v tomto sklonění několikeré, a nejhojnější podle sklonění složeného, vz. pěší masc., gen. pěšieho, -ího atd. Nejsou každý u každého ze substantiv sem patřících oblíbeny nebo dosvědčeny, nýbrž je v tom jistá omezenost, kterou dlužno v jednotlivých případech vytýkati; na př. je podle mužských kmenů -o a -jo novotvarý sg. dat. krejčovi, markrabovi atd., pl. gen. krejčův, markrabóv atd.‚ ale nikoli též sg. dat. lovčovi (lovčí), hrabovi (hrabie), pl. gen. lovčóv, hrabóv atd.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).