Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<218219220221222223224225226>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

monialis tamt. r. 1391, domina Wanya tamt. r. 1404, mańa HusOrth. 180, Domina Sdenya Lún. ks. z r. 1408, Mathias et domina Wanya conthoralis sua tamt. r. 1415, Kacza relicta Johannis tamt. r. 1417, Manya filia tamt. r. 1427, Johannes et Kacza conthoralis sua tamt. r. 1430, Kacza resignavit tamt. r. 1433, Kacza filia tamt. r. 1434, Káſſa Háj. 5ᵇ, Rzepica (žena) t. 35ᵃ, Kacža Zwonikowa KolČČ. 333ᵇ (1585), Káča ČernZuz. 323, panna Mářa t. 292, t. 296, Káča Rosa 64, Káťa (Kateřina) Rusk. knih. 20, 116, Féňa (Fedosija) t. 154 atd., Káča, Mářa atd. Kotsm. 22 (doudl.) a Us.;

sing. vok. stč. Káče, nedoloženo; Káče, Hanče (jako nom.) chod. 34; –novotv. Káčo, Féňo Rus. knih. 20, 156, Káčo, Mářo atd. Us.; srov. ty Maryo BílD. 171;

sg. akk. Káči atd. nedolož.; novotvar Káču atd., paní Máňu Svěd. 167, dluh za Kaczu KolČČ. 429ᵃ (1573), oslovil Féňu Rusk. knih. 20, 155, Káču, Mářu atd. Us.;

sg. gen. Káčě, -e atd., vedlé přísahy paní Máně Svěd. 167, Máře Kotsm. 22–23 (doudl.); – novotvar Káči atd. (podle -y kmenů tvrdých), a parte Kaczi filiae Simonis Lún. ks. z r. 1432, od panie Máni Svěd. 167, manžela Káſſy sestry Libušiny Háj. 44ᵇ, Kaczi ſſichowy KolČČ. 25ᵇ (1543), vedle Feni Rusk. knih. 20, 155, od Káči, Máři atd. Us.;

sg. dat. lok. Káči atd., tvar náležitý a zachován dosud: N. persolvit Kaczi Myxſſiconiſſe (Mikšíkové) totum debitum Lún. ks. z r. 1381, Kaczij kucharzcze KolČČ. 87ᵃ (1571), že je panně Máři dobře ČernZuz. 296, řekněte Káči a šafářkám t. 329, Káči, Máři Rosa 64, Pelzel² 46, Nejedlý Gr. 147 a Us.; – zřídka novotvar -e: k Nataše Mršť.Tolst. 1486 a j.;

sg. instr. Káčí atd. nedolož.; – novotvar Káčou, atd. Káčou, Mářou Us.

Pro plural není dokladů starých, ale analogie singularu a obecná nářečí nová poučují nás, že zde tvary náležité tak ustupovaly novotvarům, jako v sing. Byl tedy plur. nom. akk. Káčě, dat. Káčiem atd., a jsou nyní novotvary nom. akk. Kači (m. -y), dat. Káčám atd.

Srov. jm. Píša, Váša atp. v § 198 č. 3.

Jména přetvořená z cizího -ia skloňují se dílem podle dušě, na př. Marijě, z marigye matky Pass. 415, marigy Mandaleně t. 338, s marigy t. 378, se dvěma marigema ML. 96ᵃ, k jiným marigyem t. 95ᵇ atd., – Pamfilijě, z pamphiligie svD. 16 atd., – dílem podle paní,v. č. .

Některá substantiva jednotlivá vzoru tohoto.

dásně, dásn- z dęsn-, srov. I. str. 53. Podle dušě: sg. nom. kterážto dáſně Beck. I, 326, akk. sv. Crha daroval celau daſni t.‚ nom. akk. dáseň Us.; plur. nom. akk. daſnye mé ŽWittb. 68, 4, daſňe Ben. Job. 12, 11, gen. jazyci daſnij sě přidržiechu Ol. Job. 29, 10, dat. k daſnyem ŽWittb.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).