Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<272829303132333435>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[31]číslo strany tisku75 (neduhu tak nazývaného, přenesením významu zastřen i význam živočišný), znamenie raku t. 72 (též).– Sem nepatří gen. volu; subst, vól je kmene , gen. volu je náležitý, v. § 300.

Podle vzoru živočišného had bývají v stč. opět, jako v sg. akk., substantiva běs a duch. Tedy gen. běsu, jáz bieſſu neymám EvVíd. Jan. 8, 49, vedle běsa, ot byeſſa ŽWittb. 90, 6, bieſſa ŽGloss. a Žklem. ib.; — duchu, duchu tvého ŽKlem. 138, 7, Žgruh. ib., duchu mého ŽKlem. 144ᵃ, Pass. 308, Ol. Job. 19, 17, smutného duchu ŽKlem. 33, 19, od dýchanie duchu ŽWittb. 17, 16, vnitřnieho duchu Pass. 4, duchu svátého t. 127, tvého duchu Modl. 20ᵃ, z duchu ŠtítBud. 90, mého duchu Koř. 1. Kor. 16, 18, podlé duchu t. Řím. 8, 5, kterého jste duchu t. Luk. 9, 55, čího jste duchu Br. t. atd.; gen. ducha v textech starých bývá řidčeji, na př. ot udulánie ducha a pusillanimitate spiritus ŽWittb. 54, 9, a zejména svátého Ducha : den ducha svatého Cis. Mnich. 98ᵃ, svatého duha HomOp. 152ᵃ, dar svatého ducha svD. 49, dar ducha svatého Modl. 140ᵃ, t. 141ᵃ, ducha svatého Pass. 312, svatého ducha Štít. uč. 106ᵃ, ducha s° korzenie helleborus nigra ApatFr. 168ᵃ atd.

O životných ľud, národ, brav, skot, plaz, hmyz, gen. -u, viz doleji

§ 49.

3. Také názvy předmětů neživotných mají dílem koncovku -a, dílem -u přijaté z ŭ-kmenův.

Novotvar -u vyskytuje se již v textech velmi starých: ot slunečného wzchodu ŽGloss. 106, 3, svého chzazzu ApD. c, svého hlazzu ApŠ. 125, svého zraku t. 78, nejmě plodu LMar. 21, z dworu DalH. 42, z jich rodu t. 30 atd.

Vedle novéno -u drží se však také staré -a a bývají tedy tvary oboje vedle sebe. Na př. z bluda Hrad. 44ᵃ a všeho bludu t.,– z boka DalC. 44 a ot boku ŽWittb. 70, 4,– ot czeſkeho broda Hrad. lᵇ a nelzě věděti brodu AlxV. 1807 (:vodu),– ot brzyeha AlxV. 577 a ot brzyehu t. 544 (: potahú),– chzazza svého ApŠ. 94 a svého chzazzu ApD c., od czaſſa šestého do czaſſu devátého Hrad. 92ᵃ,– bez dywa AlxV. 52 a téhože diwu Hrad. 7ᵃ,– z dluha Rožmb. 68 a z dluhu t. 115,– černého duba Pror. 33ᵇ a u dubu Reg. I. r. 1131,– u dwora DalH. 31 a z dworu t. 42, do dwora KolEE. 225ᵇ (1664) a téhož dworu t. 306ᵃ (1660), od dwora KolČČ. 12ᵇ (1542) a do dworu t. 226ᵇ (1555), jakšto dworu tak poklada Jid. 60,– ot hlada Pass. 365 a ot hladu t. 336.– od hlaſſa ŽWittb. Hab. 16 a ot hlaſſu t. 54, 4, svého hlazzu ApŠ. 175,–od hluka NRada 1367 a bez hluku t. 408,– hnyewa svého ŽKlem. 9, 4 (25) a hnyewu svého t. 109, 5,– do hrada DalC. 4 a ſhradu t. 21,– hrzyecha Alb. 52ᵃ a hrzyechu t. 51ᵇ,– hroba HusE. 2, 133 a z hrobu Hrad. 41ᵃ. — ot hroma Ryt. 218 (Listy filol. 1891, 83) a ot hromu Kat. v. 3371,– hrozna suchého MamD. 298ᵇ a krev hroznu ŽKlem. Deut. 32, 14,– do

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).