Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<242526272829303132>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[28]číslo strany tiskuván do nč., červíček = červivé místo v ovoci); – drak, (Tristram) zabil ten drak škodlivý Trist. 81;– drozd, když Tristram zastřeléše ptáček, buďto drozd nebo hřivnáček t. 216; – had, jědovatý had odtad vyhnal serpentem Pass. 422, (Dialektika) v levéj rucě had držieše Vít. 5ᵇ učiň had moſazny Comest. 96ᵇ; – holub, (Dialektika) v pravéj rucě holub mějieše Vít. 5ᵇ, viděl duch boží schodiece jako holub columbam EvSeit. Mat. 3, 16; – hřivnáček, v. drozd (zde výše); – hynšt, ritieři dáti hynſſt Štít. uč. 141ᵃ; – chrtek, posielám chrtek mladý Třeb. Švamb. z r. 1518; – jelen, kněz zastřěliti gielen chtieše Hrad. 5ᵇ, ty tento gelen uloviti žádáš PassKlem. 234ᵃ, lovec honě gelen byl ho velmi pilen Tkadl. 13ᵇ; – jestřáb, holubé za král vzeli gestrab sobě Baw. 65, vzav geſtřab na ruku Háj. 76ᵃ; – kapr, (Vladislav Bernartovi z Hodějova) rozkázal zlatý kapr na štítu míti Háj. 191ᵇ (tu spolu zastřen i význam živočišný);–kapún, v. bažant; – klusák, račte mi kluſak odeslat Třeb. Šternb. r. 1560; – kohút, žena geden kohut pekla ROlC. 278ᵃ; – komár, cediece komár a welblud sehltajíce Krist. 83ᵃ; – koník, vzem pěkný koník svuoj GestRom.; – lev, lew a saň podtlačíš Kruml. 68ᵃ, mají míti (na štítu) lew bílý Háj. 330ᵃ (zastřen i význam živočišný); – levhart, ve štítě jměl lewhart geden Baw. 361 (též); – mezek, na mój mezek vsaďte Šalomúna Comest. 194ᵇ; – osel, oslík, vzem ji (muž ženu) vloží na oſel BiblC. Soudc. 19, 28, Iſay pojem oſel i nakladl naň chleba Lit. 1. Reg. 16, 20, vedli s sebú wolek a oſſlyk ROl. 144ᵃ, také oslík a volek poje s sobů Jež. ML., Výbor I. 398; – pes, sem-li ten peſſ ukradl bohdaj abych opsěl Rožmb. 176, (zabíjiechu) prvorozený pes Comest. 60ᵇ; – pták, ptáček, jakž brzo takýto ptak wyr nad sobu sediec uzříš Pass. 391, když by člověk popadl ptak avem Ol. Lev. 17, 13, viz též drozd; – rak, zmý ten rak Rhas. 73 (= vřed, zastřen i význam živočišný); – řeřábek, v. bažant; – slon, Eleazar hna pod ſlon i zakole jej Comest. 208ᵇ; – telček, jediný telczek v domu maje PassKlem. 157ᵃ; – valach, (míti) walach dobrý jeden KolEE. 31ᵃ (1618); – velblúd, nakladše ztravicě na welblud Otc. 37ᵃ, jdi a doveď welblud jemu t. 256ᵃ, v. též komár; – velryb, i stvoři buoh welryb Comest. 5ᵃ; – vól, v. ve skonění v § 300; volek, vedli s sebú wolek ROl. 144ᵃ, vraťte vdovici jejie wolek Otc. 152ᵃ; – vozník, prodali sme kuoň woznyk hnědý Třeb. Sobčic. 1461; – výr, v. pták. – Tvary -a jsou tu v textech starších ovšem také, na př. beranka připravichu Koř. Mark. II, 17, pojma byk otcě tvého a druhého byka Ol. Súdc. 6, 25, (vezme) czrwka coccum Ol. Lev. 14, 51, rač seslati holubka s nebe Marg. 287, (Aron) vze kozla Comest. 82ᵃ, lwa tepiech Otc. 171ᵃ, lwa bieleho DalC. 78 (ve štítě), orla czerneho t. 48 (též), túžiti učinil jako pawuka duši jeho Žwittb. 38, 12, pſa zabiti DalC. 9, nalezše welbluda Otc. 37ᵃ, na wlka DalC. 67, jeho jako wlka wyhnachu Pass. 297, majě za buoh wyra uſſateho DalC. 23 a j., v DalC. v těchto sub[29]číslo strany tiskustantivech

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).