Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<288289290291292293294295296>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[292]číslo strany tiskuubohý: což se pak lvu sta ubohu Baw. 91; srov. neboh v § předešlém.

úzký: až mužóm by vzek svět DalC. 11.

veliký: adv. tak welijcze Štít. ř. 16ᵇ, t. 46ᵃ a j.; – velika noc: velika nocz HusPost. 51ᵇ, ciesař ob welyku nocz Břěcislava pozval bieše Pulk. 71ᵇ, na veliku nocz HusPost. 62ᵇ a j., slaviti budau welikunoc Br. Num. 9, 2, ſ welyky noczy Mast. 220, od weliky noczi Pass. 162, až do weliki noczi Mat. 49, před šestmi dny weliky noczi přišel EvOl. 249ᵇ, po weliczie noci Pass. 251, 391, v sobotu po welyczye noci Štít. ř. 192ᵃ, k welycze noci Štít. uč. 120ᵇ, t. 136ᵃ, po velicie noci HusPost. 72ᵇ, po welicze noczy EvOl. 269ᵃ, KabK. 19ᵃ, k welicze noczy KolA. 1515, o welicze noczy t. 1511, po welicze noczy t. 1517; vedle toho vzniká později veliká noc: akk. velikau noc Kocín Jg., Welikaunoc Har. 2, 388, po Welikénocy t. 289, o weliké nocy Beck. 3, 473 atd.; pak složenina velikonoc: slavení velikonoci Br. Jg., před velikonocí Pref. Jg., nč. plur. velikonoce, v. § 184 č. 8.

veselý: rač weſel býti Mast. 25, weſela buď jemu hlava ŽWittb. 103, 34, kako jest weſelo t. 132, 1, neviem vesela nikoho Spor (Výb. 1, 360), ta šlechetnost učiní člověka vesela Štít. Rozb. 145, učiňeni sme weſſeli ŽKlem. 125, 3, učiň ny weſely Modl. 38ᵃ, t. 48ᵃ, vidíte je vesely HusE. 3, 195.

vetchý: sám cti nebuď wetech OpMus. 146ᵇ.

vinovatý: viny jimiž jsme vinovati HusE. 1, 334.

vysoký: ty hospodine prziewyſok altissimus ŽWittb. 96, 9, (duom) má wyſok býti BrigF. 142, jáz položi jeho wyſoka přěd krále zemské excelsum ŽWittb. 88, 28 atd.

vzchopný: jsem schopen Us., učiň ny wzchopily Modl. 38ᵃ.

zdravý: zdraw učiň lid ŽKlem. 18ᵇ, tam ijeden chud nenie ani nezdraw ŠtítMus. 52ᵃ, víno jest nezdrávo HusE. 3, 9, viera tě (fem.) zdrawu učiní Hrad. 46ᵃ, viera tvá tě (masc.) zdrawa učinila ChelčP. 226ᵃ; adv. zdrávě Dolež. 190, zdravě Us.

zdrželivý: adj. zdrzelijwie Hrub. 51ᵃ.

zlostivý: bóh zatratí jazyk zloſtiw ŽKlem. 7ᵃ.

zlý: kto jest sám sobě zel Ol. Sir. 14, 5, by byl jak črt zel Trist. 240.

znamenitý: skutek má býti znamenít HusPost. 51ᵇ.

zralý: učiň ny zraly Modl. 38ᵃ, t. 48ᵃ.

žádný desiderabilis: jiej (Marii) svět zaden nenie Hrad. 34ᵇ, jiej život zaden nebyl UmR. 268, ž’ mi živu býti ne sadno AlxBM. 4, 13; z toho žádný nullus, v nář. vých. žáden: žadno vajco BartD. 116 (laš.), slc. žiadon, srov. pol. žaden.

živý: zyw hospodin vivit ŽWittb. 17, 47, že dnes hi siw hi myrtw budeš AlxBM. 3, 7, srdce žijwo jest ChelčP. 142ᵇ, bych tě kdy ziwa vi[293]číslo strany tiskuděla

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).