Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<282283284285286287288289290>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[286]číslo strany tiskuhluch: tento člověk nebyl jest hluch HusPost. 147ᵇ, uši jich hluſſie budeta Ol. Mich. 7, 16.

hněvivý: hněviv jsem HusE. 1, 66, (král) hniewiw die HusPost. 175ᵇ, uzřěvše ciesařě hnyewywa Pass. 621, (sv. Brigita) viděla boha hniewiwa BrigF. 124, té dievky svaté nikdy ižádný neviděl hniewiwi Krist. 5ᵃ: adv. hniewijwie Hrub. 26ᵇ a 57ᵇ.

horký: aby horek byl Alb. 12ᵃ.

hořký: (jed) bude horzek BrigF. 12.

hotový: vám hotov život věčný HusE. 168, maje vše hotovo t. 2, 252, Kristovo volánie vzkřiesilo Lazara a učedníci jsú k hotowu přihlédali t. 1, 30, ať nás Kristus nalezne hotowy HusPost. 9ᵃ.

hrdý: papež nemá tiem hrd býti HusE. 1, 405.

hustý: oblak jest huſt Comest. 20ᵇ.

chlupatý: uši nejsú chlupatie Hug. 234.

chromý: proč mě bóh stvořil chroma Alb. 96ᵇ, ML. 59ᵃ.

chudý: kněz jsa chud HusE. 1, 145, město plno lidí bieše a proto chud muž hospody nejmějieše ML. 45ᵇ, neživte chuda ni bohatého DalJ. 68 rkp. V., (bóh) by mě mohl chuda učiniti DalC. 85.

churavý: churawy je činí neprázdnost světská ŠtítMus. 15ᵇ.

jistý: nižádný sě gíſt nepokládaj HusPost. 112ᵃ, na bojišti gyſto ſwytyezſtwye jmiechu DalC. 74, aby on tu své gijſto jměl KolČČ. 181ᵃ (1553), páni! jinak ny učiňte jisty DalJ. 59 rkp. Ff, (David a druhové) túláchu sě negiſti Comest. 137ᵃ; adv. gijſtye Štít. ř. 19ᵇ, gíſtie HusPost. 41ᵇ.

kluzký: tak jest tento svět kluzek a bieden HusE. 3, 133.

kosmatý: já nejsem koſmat Comest. 36ᵃ.

krátký: málo a kratko jemu (člověku) bývá panstvie ChelčP. 73ᵇ, duchovní věci kratky jsú t. 124ᵃ.

křivý: ač jest (člověk) krzíw HusHř. 243ᵇ, obě straně boje býváta křivě HusE. 1, 161, adv. krzijwie Ben. Lev. 19, 12, Hrub. 179ᵇ.

krotký: (mnich) jest pokoren a krotek OtcB. 134ᵇ.

krvavý: jazyk bieše krwaw BrigF. 61, uzřěch krwawo tělo jeho t. 59.

kutný, ve jméně místním Hora Kutna: Hora Kutna Háj. 14ᵃ, t. 280ᵃ a j.: Horu Kutnu opanovati Háj. 272ᵇ; od Hory Cuthny KolA. 1514, z Hory Kutny Háj. 310ᵃ, od Hory Cuttny KolČČ. 9ᵃ (1544), z sněmu Hory Kutny VelKal. 172, do Hory Kutny Pal. 5, 1, 28; k Hoře Kuthně Reg. III. r. 1327, k Hoře Kutnie Háj. 272ᵇ, k Hoře Kutně ŽerKat. 148;– jindy bývá tvar pomnožný Hory Kutny: Hory Kutny Háj. 278ᵇ, Pal. 3, 2, 412, t. 5, 2, 10 a j.; z Hor Cuthen KolB. 1521, KolČČ. 408ᵇ (1568), Hor Gutten Háj. 272ᵃ, Hor Kuten Pal. 3, 2, 373, t. 414, t. 4, 1, 97 a j., kromě požitku z hor Kuten t. 5, 1, 58; na horach Cutnach (na titule bible Kutnohorské r. 1489), na Horach Cutnach KolA. 1513, na Horach

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).