Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<281282283284285286287288289>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[285]číslo strany tiskuczijſty (masc.) t., (srdce) jsú czijſta t. 293ᵇ. Tu bylo zvláštní rčení čist n. číst niti (=nahý) fem. čista niti atd., kdež niti jest gen. odlukový; na př. kněz czyſt nyty stojieše DalC. 50, sluhy inhed svlekú (Kateřinu) czyſtu nyty Kat. 126, kázal jě (tři panny) czyſty nyty svléci Pass. 55, (oni dva) sta cziſta nyti jedva z toho domu utekla nudi Lit. Skutk. 19, 16. Vedle čist vyvinul se tu také tvar zvláštní čistov, a bylo tedy rčení čistov niti fem. čistova niti atd.; na př. kněz čistov niti s málem stojieše DalJ. 50 Ješ., nažička, čistova nijti, jak ji matka porodila, tak ležela Lomn. Jg., svlečechu jej czyſtowa nyty Vít. 54ᵃ, páni (zajati na hradě a vzdavše se nepříteli) dali sú sě czyſtowy nyty nositi (s hradu) Pulk. 154ᵃ, panny i mnichy czyſtowy nyty svlačiec bíti kazováše Pass. 97. V obojím tomto rčení skloňuje se člen první čist n. čistov, druhý pak, gen. niti, zůstává právem nezměněn. Ale časem vyvíjí se z toho dílem složenina čistonit fem. čistonita atd., na př. kázal jě (panny) czyſtonyty svléci ML. 80ᵇ, nč. čistonitý Us.; dílem spřežka čistovnit, na př. druzí czyſtownyty preč pospiecháchu Pulk. 39ᵃ; další ještě sklesnutí jest adv. čistovaniti: nechali jich nahých čistovaniti Kron. Mosk. Jg.

čstný: na věky jej ctna učinie ŠtítMus. 79ᵃ.

čtivý v. tštivý.

čtvernohý, čtveronohý: by (kovář, jenž špatně koně kove) musil cztwernoh lézti Hrad. 132ᵇ, u čtvernoha ocas hadí HusE. 1, 78; z toho ustrnutím adv. čtveronoh: cožkoli po břiše ċztweronoh sě plazí quidquid quadrupes graditur Ol. Lev. 11, 42, ze všech zvieřat ješto chodie cztweronoch quae incedunt quadrupedia t. 11, 27.

daleký: na jeden dalek ostrov Pass. 608.

dětiný: ješto (hřiechy) sú zdyetyna činili Alb. 54ᵇ, v junošstvě bydle zdyetynu LMar. 14, z dijetynvv do starosti Štít. ř. 8ᵃ, když zdijetinv rostúc prospieváme t. 83ᵇ.

divoký: na mysli dywok Ol. 2. Mach. 11, 4.

dlouhý, dlúhý: velmi nepokoren, velmi jsi dluh BrigF. 74; Dluh Jan (příjmení) Lún. ks. r. 1358, loricam Dluh Janonis t. r. 1389 a j.

dobrotivý: adv. dobrotijwie Hrub. 51ᵃ, t. 416ᵃ a j.

dobrý: (beránek) nenie ješťe k jedení dobr Comest. 67ᵃ, múdrý bláznóm nemóž duobr býti Hrub. 463ᵇ; vše vhod dobro HusE. 1, 290; dobroytro vám milé panie t. j. dobrojtro z dobro-jutro Mast. 229, dobroytro neb dobrý den vzdá Hrad. 112ᵇ, sobě sě poklonivše dobroytro dali Pass. 366.

dokonalý: adv. tak dokonaale VšehK. 82ᵇ, dokonále t. 27ᵃ, Hrub. 18ᵃ, t. 37ᵃ, Br. Ezech. 27, 4, Tomsa 370.

drahý: chleb jest velmi drah KabK. 18ᵇ, všecky věci jsú drahy t.

drzý: (Alexander) drz býti musieše AlxV. 369.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).