Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<491492493494495496497498499>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

o mým synu ŽerKat. 53 a j., v žalmu ſwym Nitsch 166 a j., na synu, mým VesA. 73ᵇ, mím Us. ob., mým BartD. 2, 172 (han., blansk.), t. 2, 192 (han., tišň.), t. 2, 256 (ždár.); – zkrác. mim, mym: mim chrom. 279, mym BartD. 2, 79 (han., olom.); – mom, podle tom atd.: v tom tvom hrobě Duš. 439 (česk., beneš.). – Novotvary: mojem, na mojem srdečku Suš. 249, t. 354, o mojem BartD. 42 (hroz.), t. 56 (dol.), t. 82 (hran.), t. 2, 24 (han., holeš.), t. 2, 50 (han., přer.), Btch. 379 (dbeč.), mojėm BartD. 2, 79 (han., olom.); – z toho mojém BartD. 24 (zlin.), t. 75 (val.), t. 90 (stjick.), – zvratnou analogií také mojému, o kteremu mojému bratrovi BartD. 2 str. VIII (velick.), – mojím BartD. 75 (val.), t. 90 (stjick.); – mojim, dílem zkrác., dílem změnou dial. (laš.) -em v -im: v mojim těle Suš. 205, po mojim hrobečku t. 159, mojim BartD. 120 (laš.); – mojom slc., podle kmenů tvrdých.

Sing. dat. lok. fem. Staž. méj, mej: k ſwey zlobě DalC. 13, w ſwey radě t. 96, k ſwey přietelnici Pass. 471, w ſwei mysli t. 464, ſwey dědině AlxV. 93, w zwey žalosti t. 1714; vecě mateři ſweey EvZimn. 45, ſwéi duši BiblB. Mark. 8, 36 co učini vinici meey Pror. 3ᵇ, k huořě meey t. 49ᵇ na huořě meey t. 9ᵃ, o meey zemi t. 11ᵇ, v zemi tweey t. 46ᵃ, v cěstě w ſweey t. 36ᵃ a j., velmi hojné doklady s -eey v Pror., k čemuž jest připomenouti, že tu tak bývá psán jenom sg. dat. lok. fem. (a po případě stejný s ním sg. gen. fem.) zájmena tohoto a skloňování složeného, tedy v koncovkách, kde je stažení a kde tedy délky žádáme; na svéj lodi Duš. 438 (slc., z Koll. Zpiev.), mej maměnce Suš. 320, ke svej milej t. 111, k mej zahradě, v mej zahradě Us. ob. místy; – zvratnou analogií maj, po ſway GestaMus. 98ᵇ, srov. I. 137; – odsutím mé, podle gen.: zzwe zradě povolil ApŠ. 61, bratří ſwée (sic) Ol. Gen. 9, 25, po ſwe vnadě NRada 502 atd., dosud Us. spis., mé chrom. 279, BartD. 2, 149 (han., slavk.), t. 2, 172 (han., blansk.), t. 2, 192 (han., tišň.), mé t. 2, 79 (han., olom.); – miej, novotvar podle dobřiej: on dá sílu osadě ſwiey plebi suae ŽWittb. 67, 36, po tvéj vóli, ale ne po myey Rúd. 13ᵃ; – zúž. mí, mý: k ſwy matcě ML 118ᵇ, to bylo my duši užitečno Hod. 76ᵇ, k twy milosti t. 82ᵇ, ſwy duši t. 66ᵇ, w ſwy kráse t. 44ᵃ, po ſwy vóli t. 66ᵇ a j., ſwy hospodě nevěrný AlxV. 445, na ſwy hlavě t. 894, po manželce ſwy KolČČ. 28ᵃ (1543), k mý vině ŽerKat. 108 a j., po twý straně VesA. 4ᵇ, mí, tví, sví Us. ob., mý BartD. 2, 256 (ždár.), t. 2, 272 (jemn.), t. 2, 192 (han., tišň.). – Novotvary: mojej, mojej nejmilejší (dat.) Suš. 307, mojej slc.; – mojéj BartD. 24 (zlin.), t. 75 (val.), t. 90 (stjick.), k svojéj miléj Duš. 438 (slc.); – mojí, na mojí postýlce Erb. Pís. 172 (srov. § 408), BartD. 2, 24 (han., holeš.), Btch. 379 (dbeč.), moji BartD. 120 (laš.), mojě t. 2, 50 (han., přer.).

Sing. instr. masc. neutr. mým, podle dobrým: ſwym osviecením Pass. 463 atd., dosud Us. spis. i ob., BartD. 76 (val.), t. 2, 94 (han., týn.) a

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).