Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<485486487488489490491492493>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

našiem úročníkem byl Trist. 12, obyčejnou záměnou -í- za -ie-, srov. I. str. 219 sl. – Fem. našú, -iú, -í: jemuž býti waſfyu hospodú DalC. 4, naſſy prosbú Pass. 309 atd., dosud Us.; před výsostí waſſie Troj. 94ᵃ, záměnou právě dotčenou - í- za -ie-; – v nář. vých. dílem nepřehlasováno, dílem přehláska zrušena a tedy našú: za stodolenkú za našú Duš. 433 (mor.), a z toho našó Btch. 379, BartD. 2, 172 (han.), chrom. 280, a našou BartD. 2, 256 (ždár.) a j., našou slc.; – našum, vlivem polským: za našum stodołum BartD. 136 (sev.-opav.), t. 88 (stjick.).

Du.nom.akk.masc. našě. přehláskou z nasa: waſlie anděly pláčeta Pass. 64; – fem. neutr. naši: oči naſſy Alb. 58ᵇ, zdvihujíce waſſy rucě t. 64ᵇ, oslabile sta sě rucě naſſy Pror. 56ᵃ, uši waſſy t. 59ᵃ; v ML. čte se: naſye ruce 84ᵃ, nikoli odchylka tvarová, nýbrž plur. za du.

Du.gen.lok. našú, -iú, -í: dielo rukú naſſiu ŽKlem. 73ᵃ, w naſſiu očiú t. 97ᵇ w naſſij očí EvZimn. 23, on v rukú u waſſyy jest Pror. 88ᵃ.

Du.dat.instr. našima: před naſſyma očima Pass. 499, rukama waſſyma Pror. 94ᵃ; s odchylnou kvantitou našíma; vſſyma naſſijma Ben. 1. Par. 17, 20, před ocžyma naſſijma t. Jud. 17, 16, nohama naſſima t. 10, 12, nohama waſſijma t. Jos. 14, 5.

Plur. nom. masc. (živ.) naši: naſſi mistři Pass. 307, waſſy duchové t. 451 atd., dosud Us. spis. i ob., slc. naši; – náši: náſi doktorové HusPost. 15ᵃ, otcové wáſy Ol. Jos. 24, 2, bratrzye wáſſy Ben. 4. Esdr. 14, 33, předkové náſſy HrubLobk. 66ᵇ, synové wáſſi Br. NZák. 30ᵇ, t. 132ᵇ, protivníci wáſſi t. 152ᵃ aj., náſſi Nudož. 35ᵇ, Tomsa 232, otcové náſfi Kulík 31, náši se ptáli chod. 58, náši starší Duš. 434 (slc., z Koll. Zpiev.); – jinou odchylkou kvantity je naší: přívuzní naſſij Štít. ř. 83ᵃ, kolísáním obyčejným při i, í; v nář. stjick. je však rozdíl zřetelný: v přívlastku jest -i, naši chłapci, vaši bratři, a v samotném jest -í, naší, vaší BartD. 85. – Odchylkou syntaktickou má usus ob. v Čechách sev.- vých. a j. naše pro masc., jako pro fem. a neutr., na př. naše hoši. – Akk. (nom. neživ.) a nom. akk. fem. našě, sklesnutím jotace naše: naſſye hroby Pass. 399, na waſſye dary t. 455, hřiechy naſſye Modl. 69ᵃa j., ty ruožě jsú naſſie kosti Pass. 400, naſſie děti DalC. 57, otpust naſſye viny Modl. 141ᵃ; naſſe prosby Pass. 632 atd., dosud Us. spis. i ob., slc. naše; – nášě,-e: věci váſe HusPost. 94ᵇ, náſſie dušě animas nostras Ol. Jud. 8, 16, hříchy náſſe Br. NZák. 131ᵇ, neduhy náſſe t. 21ᵃ. lampy náſſe t. 60ᵃ manželky wáſſe t. 4 6ᵃ, náſſe Nudož. 35ᵇ (akk. a vok., proti naſſe t., rozdíl neoprávněný) atd., – za náše peníze Duš. 434 (domažl.), náše, váše Šemb. 15 (též), odpust nám náše viny Duš. 434 (slez., místem). – Nom. akk. neutr. našě, přehlas. z naša, a ztrátou jotace naše: naſſye těla Pass. 399, naſſie srdcě t. 492, naſſye ſrdczye Modl. lᵇ (sing. naſſe ſrdcze t. 48ᵃ) atd.,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).