Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<251252253254255256257258259>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Sing. nom. vok. sudí, jako paní. Na př. ten ſudy Pass. 345, vzácný ſudy t. 328, jenž jsa ſudi zbaví života koho Hrad. 98ᵃ, pane Sudij Řád pz. 4, najspravedlnější ſudy Alb. 106ᵃ, ſudy králóv Pulk. 147ᵇ; – venator sive lowchzy t. j. lovčí Reg. I. r. 1241, forestariorum qui louschi appellantur t. 1239 (nom. jmenovací, sing. místo plur.), jeden kraiczy Hrad. 113ᵇ, to jáz pravím kraiczy tobě t. 114ᵃ, puohoncžij Lact. 63ͨ, pohončij VšehK. 80ᵇ, lowčj Hořek. 64ᵇ atd.;– nč. sudí, lovčí atd.

Sing. akk. suďú, -iú, , jako paňú atd. Na př. jmá jmieti Sudij zemského Pr. pr. 242, (na soudě) vlk sedieše za sudy t. j. za sudí Baw. 41, opice tu sedí za sudy t. 47. – Novotvar -ieho, -ího podle pěší: před dvorského ſudieho Rožmb. 58, lowcieho custodem MamV., Poláčka kreycžijho KolČČ. 3ᵃ (1547), sudího, krejčího Drach. 54 atd., nč. sudího, lovčího atd. Us.

Sing. gen. sudie, zúž. , jako panie, . Na př. po Dorotě dceři Mikolaſſe kregczij KolEE. 133ᵇ (1662); srov. stejné archaismy v sg. lok. a pl. gen.– Novotv. -ieho, -ího: listem ſudieho Rožmb. 58, k súdu ſudieho Kruml. 46ᵃ, na stolici ſudieho Lit. Sir. 38, 28, sudieho Hlah. tamt. ſudieho Ol. tamt., sudího, krejčího Drach. 54 atd., nč. sudího, lovčího atd. Us.

Sing. dat. sudí, jako paní. Na př. svému ſudy Pass. 345. – Obyčejně novotv. -iemu, -ímu: ku Pilatowi ſudvemu AnsOp. 6, najvyššiemu ſudyemu Řád pz. 95, sudiemu VšehJ. 91 a j., Azafovi lowczziemu Ol. 2. Esdr. 2, 8, lovčiemu Sv. 166, Mikulášovi krajčiemu t. 174, k plavčiemu Trist. 87, kreyczijemu KolA. 1513 a j., kreyczijmu KolČČ. 12ᵃ (1542) atd., nč. sudímu, lovčímu; – jiný novotvar -ovi podle mužských kmenův -o a -jo, při subst. krejčí, kreyczowi KolA. 1513.

Sing. lok. sudí, jako paní. Na př. o Sudij zemském ODub. 97; sirotek po Mikulaſſowj kregcžij KolEE. 133ᵇ (1657), w tom kreyčj, w tom kočj Pelzel² 63, srov. nahoře sg. gen. Mikolaſſe kregczij. – Obyčejně novotv. -iem, -ím: o lowčim Hořek. 50ᵃ, po Mikulášovi kregcžijm KolEE. 133ᵇ (1660), o sudím krejčím kočím Drach. 54, nč. sudím, lovčím atd. Us.; – jiný novotvar krejčovi, srov. sg. dat.

Sing. instr. suďú, -iú, jako paňú atd., nedoložen, – za to je novotv. –im: nejvyšším sudím VšehJ. 369, sudím krejčím kočím Drach. 54, nč. sudím, lovčím atd. Us.

Dual. nom. akk. vok. sudí jako paní, – gen. lok. suďú, -iú, jako paňú atd., –dat. lok. sudiema, -íma jako paniema, – nedoloženo.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).