Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<236237238239240241242243244>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Du.nom.akk.vok. paní; konc. z býv. -ьji. Na př. dvě sta pany BrigF. 144, slyšta pani mogie OpMus. 205ᵃ.

Du.gen. lok. paňú, -iú, ; z býv. -ьju. Srov. doleji: dvú gerarchij t. j. jerarchí Štít. uč. 80ᵃ a j.

Du.dat. instr. paňáma, -iema, -íma; konc. -áma z býv. -ьjama. Staré -áma v památkách nedochováno. Z toho přehlas. -iema, srov. se dvěma lodiema Troj. 222ᵃ; zúž. -íma: synové oba dva s paníma byli u mne ČernZuz. 274.

Plur. nom. akk. vok. panie, ; konc. -ie z býv. -ьjê proti stsl. -ьję, srov. I. str. 49 a zde nahoře § 16. Na př. tři panye Mast. 222, slyšte páni a vy panye Hrad. 94ᵃ, potom jidú mezi panye AlxV. 1874, panije a panny Štít. ř. 4ᵇ, panije i dievky t. 121ᵃ, panye sě stydiechu DalC. 11, panie slc.; také zlin. paně BartD. 21 je m. -ie; – zúženo v : pany též činiechu DalC. 90 atd., nč. paní, zkrác. pani chrom. 273 a j.

Plur. gen. paní; konc. z býv. -ьjь. Na př. všěch pany jě sě haněti DalHr. 3, mnoho paṅij KřižB. 95ᵃ atd., nč. paní Us., slc. paní; zkrác. pani chrom. 272 a j.

Novotvar -ích podle sklonění složeného: všech Panijch sestr mých Hád. 59ᵃ, jiných Panijch a sestr našich t. 57ᵃ, srov. u jeho ledwich EvZimn. 2.

Plur. dat. paňám, -iem, -ím; konc. -ám z býv. -ьjamъ. Staré -ám v památkách nedochováno; z toho přehlas. -iem, na př. těmto panyem Mast. 274, tak sě často panyem přiházie Pass. 338, třem panyem t. 210 a Krist. 105ᵃ, řeč dobrá hrdým panijem Štít. ř. 34ᵇ, pannám i paniem Tkadl. 77 atd.; zúž. -ím, paním Us., zkrác. panim chrom. 273.

V nář. východních -ám dílem zachováno, dílem analogií nově uvedeno, na př. mor. svojim paňám Suš. 90, slc. paniam.

Plur. lok. paňách, -iech, -ích; konc. -ách z býv. -ьjachъ. Staré -ách v památkách nedochováno; z toho přehláskou -iech, srov. w lodiech OtcB. 26, w proceſſyech Pulk. 154ᵃ; zúž. -ích, nč. paních Us., zkrác. panich chrom. 273.

Slc. nepřehlas. paniach.

Plur. instr. paňámi, -iemi, -ími; konc. -ámi z býv. -ьjami. Staré -ámi v památkách nedochováno; z toho přehlas. -iemi, s paniemi Pass. 203, ML. 117ᵃ, s panyemy Krist. 88ᵇ, s panijemi Lobk. 95ᵃatd.; zúž. -ími, s svými paṅíjmi KřižB. 96ᵃ, nč. paními Us.; -íma, panjma BílC. 143, ob. paníma, zkrác. panima chrom. 273.

Slc. nepřehlas. paniami.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).