Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<492493494495496497498499500>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[496]číslo strany tiskua j.; samohláska -ý- zachovává se i v nář. ob. a nemění se v -aj-, -ej-, a tím liší se sg. instr. mým od pl. dat. mejm; ale v jazyku starším bývá -aj- -ej- také zde: pánem maym Háj. 179ᵇ s pastorkem ſweym KolČČ. 16ᵇ (1542), s psaním ſweym Lún. pam. 1574 a ort. 1582, hlasem svejm, svejm krákáním Aesop 1584 (páví, s meym synem Pam. 3, 150, meym příjezdem ČernHeřm. 247 (1644), s mejm švagrem ŽerKat. 20 a j.; – dial. mém chrom. 279, BartD. 2, 105 (han., let.), t. 2, 149 (han.‚ slavk.) aj.– Novotvary: mojím BartD. 2, 20 (han., holeš.), s tvojím Suš. 359, mojím v. mým Dolež. 68 (slc.), mojím slc.: – mojim BartD. 2, 94 (han., týn.), Btch. 379 (dbeč.); – mojém BartD. 2, 50 (han., přer.).

Fem. Staž. mú, mau, mou: vlásti budu horuv ſwatuv muv Pror. 42ᵇ, chwaluv twuv t. 45ᵃ, ſyluv ſwuv welykuv t. 76ᵇ a j.; Philomates chtěl míti akk. mú a instr. mau, tomu odporuje Blah. 100: mou Us. spis. i ob., BartD. 2, 257 (žďár.); – dial. chrom. 279, BartD. 2, 172 (han., blansk.), t. 2, 192 (han., tišň.). – Novotvary: mojú BartD. 24 (zlin.), t. 75 (val.), t. 2, 94 (han., týn.); – mojú t. 2, 20 (han., holeš.), t. 2, 50 (han., přer.), Btch. 379 (dbeč.); – moju BartD. 120 (laš.), a vlivem polským mojum t., budzeš mojum Suš. 376.

Du.nom.akk.masc. Staž. má: rty ma ŽKlem. 105ᵇ, ſwa syny DalC. 69, přietele ſwa budeta Hrad. 86ᵃ, o ma přěmilá syny Pass. 330, prsty ſwá (tak v rkp.) BiblB. Mark. 7, 33, dva syny má (též) budeta Ol. Gen. 48, 5. – Pro tvar nestaž. není dokladu.

Fem. neutr. Pro tvar staž. není dokladu. – Nestaž. moji: rucě twogi ŽKlem. 6ᵃ oči mogi t. 7ᵇ, spínal sem rucě mogi t. 87, 10, mogy oči Kat. 184, spenši ſwogy ruce t. 130, w twogy rucě porúčiem duch mój Koř. Luk. 23, 46, pleci mogy Alb. 53ᵇ. Vedle toho čte se: rucě mogie ŽKlem Deut. 40, rucě ſwoye ML. 103ᵇ atp.; nikoli odchylky tvarové, nýbrž syntaktické, plur. místo duálu.

Du.gen.lok.Staž. mú: očiú mu ŽKlem. 79ᵇ, pozvav k sobě ſwu dvú synú Pass. 330, v muv uší EvZimn. 4, dielo rukú muv Pror. 14ᵇ. s plecí twuv t. 8ᵇ, přičiní hospodin rukú ſwuv t. 9ᵇ atd. – Nestaž. mojú, -iú -i: Olibrius počě pláščem očí ſwoyu zastierati Pass. 320, mogiu očú AnsJist., w ſwogy rukú nesa svaté (sanctum) Hrad. 12ᵃ, u mogy ušiú Pass. 276, t. 278. Prostřěd twogy rukú Modl. 56ᵃ.

Du.dat.instr. mýma, podle dobrýma: přěd mýma očima Pass. 406, ſwyma očima t. 465, ještoť sě nelíbie očima twyma Modl. 14ᵃ atd. – Tvar nestaž. nemá dokladu.

Plur. n om. masc. Pro tvar staž. není dokladu dosti starého; nč. mí, doložené od XVII stol. – mí nejmilejší synové ČernZuz. 109, t. 186, mj v. mogi Tomsa (1782), 229 atd., mí bratři Us. ob., mí BartD. 2, 172 (blansk.)–, je tedy novotvar: jako je k sg. gen. dobrého dat. dobrému [497]číslo strany tiskuatd.

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).