Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<261262263264265266267268269>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[265]číslo strany tiskumatčině i královu, matčinu Us. spis., porůznu i v dial.: na Mičułkově (t. poli) BartD. 116 (laš.).

Podle sklonění složeného -ovém, -iném: na poli Zophczinym KolČČ. 58ᵃ (1545), v domě Mayowym t. 144ᵇ (1549), v statku Sakowem t. 175ᵇ (1552), w Kralowém Dwoře VelKal. 239, v Jindřichovém Hradci ČernZuz. 97, po Vaškovi Němcovým ŽerKat. 219, o vašnostiném způsobu t. 270, při manželu vašnostiným t. 208, v proroctví Geremiaſſowým Nitsch 15, v domě Pilatowym Beck. 1, 252; Janowém vedle -owě Nudož. 31ᵇ, paninem Dolež. 57, sousedovým Us. ob., o súsedovym psovi chrom. 276, tatínkovým Btch. 376 (dbeč.), súsedovém BartD. 22 a j.

Sing. dat. lok. fem. -ově, -ině. Na př. in capella Zirczinewſi Kosm. pokr. 1131 (nom. Žrčina ves), o byſkupowie herzmanowye smrti DalC. 64, na krčmě Petraſowie KolČČ. 28ᵃ (1543), Lidmile Poliwkowie t. 379ᵃ (1567), dceři Faraonowě Br. Ex. 2, 7 atd., nč. králově, matčině Us. spis.

Podle sklonění složeného: po téj řeči královiej Trist. 170, Anně Kraliczkowe KolČČ. 335ᵇ (1570), na hoře Hoſpodinowé Br. Gen. 22, 14, po paní Odkolkový ŽerKat. 119, při příležitosti vašnostiné t. 270, víře Kryſtowé vyučovati Beck. 1, 3, o smrti Kryſtowé t. 12 předml.; Janowé vedle -owě Nudož. 31ᵇ, Petrowe Drach. 70, panine Dolež. 57; sousedový dceři Us. ob., sósedové krávě chrom. 276, tatínkové Btch. 376 (dbeč.), súsedovéj BartD. 22 (zlin.) a j., synovej Hatt. slc. 86.

Sing. instr. masc. neutr. -ovem, -inem. V ŽWittb. čte se: s bohem abrahamowem 46, 10, a nad domem dawidowem 121, 5; jsou to bezpochyby zachované tvary starožitné a sotva novotvary, o jakých je řeč v § násl. č. 3.

Podle sklonění složeného -ovým, -iným: nad domem dawidowim ŽKlem. 121, 5, nad ſeſtrzinym tělem Ol. Num. 6, 7 atd., nč. královým, matčiným Us. spis. i ob.; – někdy -ovejm, -inejm: Adamoweym dvorcem KolČČ. 42ᵃ (1544), Janem Kordulczineym t. 33ᵇ (1543), pod Perzinczineym rybníkem t. 54ᵇ (1545), s manželem vašnostinejm ŽerKat. 41 a j.

Sing. instr. fem. -ovú, -ovau, -ovou a -inú, -inau, -inou, pravidelně a vždycky tak; sklonění složené má zde koncovky téhož znění, nebylo tedy k odchylce příčiny.

Du.nom. akk. vok. masc. -ova, -ina (proti du. chlapy, kterýž jest novotvar podle syny): dva syny Božějova DalJ. 56 rkp. Z, dva syny mutynyna Pulk. 79ᵃ. – Fem. neutr. -ově, -ině: v rucě moyzeſſowie a aronowie ŽKlem. 76, 21, skrzě rucě moyzieſſowye a aronowye ŽWittb. tamt., oči hoſpodynowie t. 33, 16, v rucě mistrově Rokycanově a mistrově Václavově list. z r. 1433 (Výb. 2, 361), dvě ženě Dawidowie Ben. 1. Reg. 30, 5.

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).