Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<579580581582583584585586587>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Seznam slovní a věcní.

V seznamu tomto číslice znamenají stránky. Slova, slabiky a hlásky, o které jde a na které se ukazuje, tištěny jsou kursivou, věci a výklady antikvou. Slova záhlavní uvozují se z pravidla v podobě své novočeské; v podobě staročeské tehdy, když se věc týká zvláště jazyka starého. Ostatně srov. připomenutí podané k stejnému seznamu při díle I. str. 614.

 • -a sg. nom. a-kmenů 8, vz. ryba 175, vládyka 196, duše 202, panoše 228, ve skl. zájm. sg. nom. fem. 434; – sg. gen. o-kmenů 11, gen. (akk.) vz. chlap 26 sl., 30 sl., oráč 97, 100, město 136, moře 136, 154, host 344 atd.; – du. nom. akk. 14, vz. chlap 45, oráč 103, ve skl. zájm. du. nom. akk. masc. 435 – pl. nom. akk. 16, vz. dub místo -y 53 sl., 178, vz. město 138, moře 156, 157, rámě 418, nebe 420, kuře 423, ve skl. zájm. pl. nom. akk. neutr. 436
 • -a subst. cizí 567, 574
 • -a part. 6, 9, 295
 • -a přehl. , zaniknutím jotace -e, viz -a ve vzorech měkkých
 • dial. za -a, -ia v sg. nom. akk. vz. rámě 416, vz. kuře 422
 • sg. nom. fem. vz. dobrý 533, 540, pěší 533, 557, du. nom. akk. masc. vz. dobrý 533, 547, pěší 533, 559, pl. nom. akk. neutr. vz. dobrý 534, 551, pěší 534, 560
 • z -ьja v sg. gen. akk. vz. Juří 133, du. nom. akk. vz. téhož 134; sg. gen. vz. znamení 164, plur. nom. akk. vz. téhož 168
 • -á-, -á- za pohybné -e- 140, 179
 • -a- kmenové přehlasováno v -ě- ve vz. chlap 70 sl., město 146, ryba 187, kuře 421 sl., dobrý 553
 • a-kmeny 4; 174 sl.; adjektivní 260 sl.
 • Abel 79, 576
 • absolutiva (participia) 296 300
 • -ace subst. fem., pl. gen. -ac, -ací 210
 • -ač subst. masc., pl nom. -ačé 105
 • adjektiva kmene -o, -a 260 sl.
 • -aea z lat. 567, -aeum z lat. 569, -aeus z lat. 568
 • -ách pl. lok. 19, vz. chlap 62, 63, 78, vz. město 143, 144, vz. ryba 189, vz. vládyka 199, vz. kost 348, vz. souhl. 410, 418, 420, 424, 427
 • -aj z -ej, -éj 444, 545, 579
 • -ajch z -ých, v. t.
 • -ajm, z -ým, v.t.
 • akkusativ vzat za nom. 47, 104, 429, 523 a j.
 • -ál subst. vz. chlap 84
 • Aleša 233
 • Alexandrie, -řie 244, 245 sl.
 • Alexí 131, 134
 • almara 189
 • Alois 82
 • -alý adj., adv. -ále 282
 • -ám pl. dat. vz. chlap 59, vz. město 141, vz. moře 158, vz. znamení 169, vz. ryba 181, vz. vládyka 199, vz. duše 212, vz. panoše 231, vz. paní 240, vz. kost 347, vz. rámě 418, vz. kuře 423
 • -ama du. dat. instr. vz. ryba 178, vz. vládyka 198, vz. město 138, vz. rámě 418
 • -ama, -ěma, -ema du. dat. instr. vz. duše 209, vz. panoše 230.
 • -ama plur. instr., viz -ami
 • -áma, -iema, -íma du. dat. instr. 240
 • Ambrosí 134
 • -ami plur. instr., ob. -ama, dial. -ámi atd, vz. chlap 64, 65, vz. oráč 112, vz. město 160, vz. moře 160, vz. znamení 170, vz. ryba 181, vz. vládyka 199, vz. duše 214, vz. panoše 232, vz. kost 349,
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).