Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<646647648649650651652653654>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[650]číslo strany tiskua Petrem ArchČ. 18,336 (1464); mezi Bonuší ArchČ. 37,815 –novotvar: smlúva mezi vyslanými a nějakú Káčú Klabičkou Prasek Magdeb. 159 (1563); Mařú anižto Petrem nemá . . . hýbati ArchČ. 18,337 (1464)

223 14 zd. doplň: do svého dupiete NUK XI C 3,111b; – pl. akk.: lišky dupie mají FrantOl. 42b (Mat. 8,20 : dupata Ol.t.)

7 zd. doplň: han. dvirca, dvirec

225 5 doplň: jakožť mi je měl zjednati k šestinedělóm, tohoť mi je nic nezjednal ArchČ. 11,252 (1450)

7 doplň: před třmi neděli ArchČ. 14,259 (1477)

226 11 zd. doplň: aby mne (sic!) ráčil ſtraz byti ote všech nepřátel mých NUK XVII H 17, 55a

227 7 doplň: nom.pl.: jako ſwiny HusW. 361

19 doplň: tščě: socrus tsczye KlarGlosB. 1742; tsscztie KlarGlosA t.; cztie MamA.; ctye Šimonova Koř. Luk. 4,38; proti czczy své Ol. Mich. 7,6; vráti se k svému czty a k svéj tchyni aneb czczy ComestC. 216a; k svéj czſti ComestC.136b; shromáždí svéj czſti prhy ComestC. 136b; uzdravi czty Petrovu na zimnici ComestC. 297a; czſty Šimonovu držiechu veliké zimnice Drážď. Luk. 4,38

12 zd. doplň: -na, -ňa, -ně: vzdala chalupu … a jednu parny a mlatebnu Lún. 128b (1455); zapisuje Uršile dvór a . . . ſladowny Bydž. č. 809 (1464); do pazdeřně ArchČ. 32,143 (1720); šel s ním do pekarṅe OtcStrah. 287b; do sladovny ArchČ. 22,160; na mé sladovně ArchČ. 22,161; na sladovnu ArchČ. 22,4; na doplacení té sladovny ArchČ. 18,418

228 5 zd. doplň: Pane Sudcze, kaž GestaB. 32b

229 6 doplň: Záviši poručníkem té pře učinil ArchČ. 37,254 (1465)

13 zd. doplň: robotnému panoſſy Kladr. 319 (1457)

10 zd. doplň: k Závišovi ArchČ. 37,254; Závišovi ArchČ. 37,253

4 zd. doplň: mluvil se panem Záviší ArchČ. 37,250

230 8 doplň: radú a správcím vrchního hejtmanství ArchČ. 30,350

14 doplň: dvě radczi Pass. 145b

12 zd. doplň: by byly dobré radczie ŠtítVyš. 23a

231 15 doplň: mají zvésti jeho na dědiny ſprawecz disbrigatorum Víd. 5293, 3b

17 zd. doplň: trhodyegci i kupcóv Drážď. Mar. 11,15; – novotvar: kromě pánův soudcích Drn. 117

12 zd. doplň: velikých panoſſů Pěčka C VIIa (1609)

3 zd. doplň: pan sudí nedá mluviti soudcím ku pánóm … v šranku stoje Drn. 34

232 15 doplň: o nešlechetných ſudczy Mus. V E 2, 356b (Post.); o dobrých a spravedlivých ſudczy t.

233 23 doplň: Johannis Peſſe Guticz Lún. I C 6, 118a (1432); Bohuše Kostka ArchČ. 15,280; Svojše ArchČ. 4,40; – novotvar: Procza (Prokop) Mandelíkóv Bydž. č. 720 (1448); Pruocza Bydž. č. 728 (1448); Pruoſſa Lún. 127a (1460); Péša držel to sbožie ArchČ. 37,747; Bohunek, dictus Buona Bydž. č. 443 (1392); Kraysa Bydž. č. 668 (1418); Francza Bydž. č. 680 (1421)

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).