Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<452453454455456457458459460>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[456]číslo strany tiskuMednek PulkR. 13ᵇ, k gednyei vdově Pass. 344, w giednye jámě Mat. 15, na gednye straně ML. 116ᵇ.

Sing. instr. masc. neutr. jedniem, zúž. -ním: jednijem úmyslem Štít. ř. 14ᵃ atd. jedním Us.;

jedným: gedným Nudož. 37ᵇ, gednýrn perem gedným hlasem BílA. 37, jedným v. jedním Dolež. 58, jedným BartD. 74 (val.), t. 89 (stjick.), t. 93 (kel.), jedným (nožem) hrobek kopala Suš. 187, jedným pádem t. 38; gednym mravem unius moris ŽWittb. 67, 7 může býti -ním; – z toho změnou dial. ý-é jedném: jedném chrom. 281, Btch. 377, jedném (nožem) Suš. 148.

Fem. jednú atd.: jednuu ranú Pass. 24 atd. jednou ranou atd. Us.

Duálu není.

Plur. nom. masc. jedni, zpravidla tak a dosud; – akk. (nom.) masc. a nom. akk. fem. jedny: na gedny hody Hrad. 17ᵇ, yedni ženy řéchu Pass. 413 atd., dosud Us.; – neutr. jedna Us. spis. – V nář. ob. jedny pro všecky rody: jedny berani, jedny vovce, jeday jehňata Us.; někde jedni masc. a jedny fem. a neutr. BartD. 24 (zlin.), v. § 380, 14.

Plur. gen. lok. jedněch: gednyech časuov Pass. 229 atd., dosud Us. spis.; –

jednech, přejetím tvrdého jedn- z pádů jiných: gednech peněz KolEE. 34ᵇ (1667), t. 365ᵃ (1661), jednech chrom. 281;

jednych, jedných: w gednych (věcech) ŠtítBud. 108, gedných v. jedněch Nudož. 37ᵇ, Dolež. 58, od gednich hodů BílQ. 2, 18, gednych bran KolEE. 30ᵇ (1735), jednych BartD. 93 (kel.), jedných t. 24 (zlin.), t. 74 (val.), t. 89 (stjick.), slc.; jednejch mýt. 334, z jednejch, na jednejch Us. podkrk.; z toho změnou dial. ý-é jedném Btch. 377 (dbeč.).

Plur. dat. jedněm, z pravidla a dosud Us. spis.;

jednem, jako gen. lok. jednech: jednem chrom. 281;

jednym, jedným: k gednym Seitst. Luk. 18, 9, gedným v. gedněm Nudož. 37ᵇ, jednym BartD. 93 (kel.), jedným t. 24 (zlin.), t. 36 (slov.), t. 74 (val.), slc., jednejm mýt. 344, Us. podkrk.; z toho změnou dial. ý-é jedném Btch. 377 (dbeč.).

Plur. jedněmi, z pravidla tak a dosud Us. spis.;

jednema, jako gen. lok. jednech: jednema chrom. 281:

jednymi, jednými, -ma: gednymi dratvami Comest. 185ᵇ jednými slc., jednýma BartD. 24 (zlin.), jednejma mýt. 334, jednejma dveřma Us. podkrk.

dva, oba.

Slova tato jsou významem číslovky, ale sklonění jsou zájmenného. Čísla jsou pro svůj význam schopna jen dvojného. Kmeny jejich [457]číslo strany tiskujsou

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).