Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<411412413414415416417418419>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

sklo[415]číslo strany tiskuňování náležité v stol. XVI již zastaralé a v nč. jsou zbytky jeho jen v jazyku knižném.

Krom novotvarů –eno pronikly časem a ujaly se místem ještě některé jiné.

V sg. nom. akk. bývá -me místo -mě. V slabice zanikává druhdy jotace, srov. I. str. 199 a 201; zde však přičiňoval se k tomu vliv slabiky střídné v gen. -mene, dat. -meni atd. Naopak je zase nom. akk. -podnětem, aby byl také gen. -měne místo –mene, dat. -ni m. -meni atd. Doklady obého viz doleji při pádech jednotlivých.

Sklonění jest toto:

sg. nom. akk. vok. ráḿa -mě; slc. -mä

gen. ramene, jmeni; -ena, slc. –eňa

dat. rameni; -enu, slc. –eňu

lok. rameni; -eně, enu

instr. ramenem

du. nom. akk. vok. rameni; -eně

gen. lok. ramenú atd.

dat. instr. ramenoma, -ama

pl. nom. akk. vok ramena

gen. ramen

dat. ramenóm –ám

lok. ramenech; -iech, -ích-, -ách

instr. rameny; -ami atd.

Výklady a doklady ku pádům jednotlivým.

Sing.nom.akk. vok. ráḿa přehlas. rámě, stsl. -mę. Na př. brziemie ŽWittb. 37, 5, brzyemye Modl. 64ᵃ, MamA. 35ᵇ, brzijemye Štít. ř. 98ᵃ, t. 166ᵇ břjmě Br. Isa, 14, 25, břímě Us. spis.; gmie Pil. d, AlxB. 3, 31, DalH. 41, ymye tvé ŽWittb. 5, 12, gmye DalC. 27, Hrad. lᵇ, Mast. 5, Kat. 2, dobré gmye Ol. Pror. 22, 1, we ymye Štít. uč. 133ᵃ, Pulk. 63ᵇ, všecko čiň we gmie jeho NRada 332, we gmie Baw. 227, vjeď sem we gmie boží GestaKl. 101; plemĭe Jid. 32, pleemye EvZimn. 18, plemie Koř. Mark. 12, 19, plémě Br. Num. 32, 14, Us. spis.; ramie tvé ŽKlem. 70, 18, ramye t. 43, 4, ŽWittb. 9, 15 (36), Prešp. 1200, BohFl. 399, Boh. min. 21ᵇ, raamye Pror. 66ᵃ, rámě Br. Deut. 7, 19, Us. spis.; syemie Rostl., ſiemie ŽKlem. 36, 25, ſiemye ŽWittb. 88, 37, ſyemye t. 21, 24, Hrad. 12ᵃ, EvZimn. 12, RostlB. 145ᵃ, ſijemye Štít. ř. 189ᵃ atd., ſýmě Br. Jer. 23, 8, símě, sémě Us. spis.; zleme t. j. slémě MVerb., ſlemye BohFl. 569; tyemye BohFl. 375, Pror. Isa. 48, 4, Vocab.175ᵇ, Nom. 67ᵃ, tiemye Ol. Deut. 33, 20, Veleš, Chir. 120ᵃ, tiemyee Chir. 290ᵇ, tiemie Sal. 211, [416]číslo strany tiskutijemie

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).