Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<268269270271272273274275276>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[272]číslo strany tiskuje slovo toto jen v jazyku knižném a je tu sg. nom. (akk.) masc. veškeren, fem. -era, neutr. -ero, akk. fem. -eru, pl. nom. (akk.) -eři, -ery, -era Jg., a také sg. -erý atd. a plur. -eří atd. Jg., veškerý prodej Malý Amer. 6, 28, veškeré vojsko Kram. Jg.

Neutrum -ero, pojato za subst., zachovává tvary jmenné nejvíce a může je míti i v pádech, kde attributivní -er má tvary jen složené. Na př. patero dítek, desatero božích přikázání, gen. -era atd., sg. instr. s paterem dítek, s desaterem přikázání, plur. tři Desatera (t. j. třikrát text desatera božích přikázání), pět Desater atd.

c) Číslovky desát atp.

Sem patří číslovky řadové čtvrt (čtvrtý), pát.., desát.., dvacát.., sedm (sedmý), osm.. atp. Mají tvary jmenné jen ve spojení se sám a pól, ve výrazích sám desát, pól desáta atp. Časem však proniká sem sklonění složené. Příklady:

sg. nom. masc. sám desát atp.: pan Albrecht jel na voze sám čtvrt (t. j. tři jiní a Albrecht k nim čtvrtý) Jar. 67, kterýžto (purkmistr) ſam čtwrt jednoho odsoudil Let. 741, král sám šest se túláše DalJ. 109 rkp. V, Čech by sám sedm na téj hořě t. 2 rkp. V, má ſam ſedm přisahati Řád pz. 35, t. 30, svú nevinu má pokázati ſam ſedm t. 34, aby tu mohl fám deſát za sto let živ býti Háj. 104ᵃ, aby Samtřydcat přišel t. 293ᵃ; sám desátý: by Čech ſam ſedmy na téj hořě DalC. 2, ſam ſedmy Pass. 409, ſam ſſeſtynadczt DalC. 89; – pro neutr. samo desáto není dokladu; – fem. sama desáta: (matka) jmá tú cěstú ſama deſata jíti DalC. 12 (lze čísti také desátá); sama devátá Suš. 127 atd.;

sg. gen. masc. neutr, pól desáta: pol cztwertha komára Mast. 150, puol cztwrta lána list. JHrad. 1384, puol cztwrta léta Kruml. 124ᵃ, puol cztwrta sta Mand. 44ᵇ, půl čtvrta leta Beck. 1, 87, puol pata lokte Mand. 4ᵃ, půl páta sta Nejedlý Gr. 207, puol pata nadſte honóv Krist. 73ᵇ, pol ſſeſta Štít. list. 1373, půl sedma lokte Let. 999, půl desáta zlatého Us., polgedenaczta sta list. Vrat. 1398; pól desátého: za půl čtvrtýho dne Beck. 1, 553; nč. -ta, někdy ob. -týho, dial. půł štvrta lokťa, půł páta groša BartD. 70 (val.) a j.; – fem. pól desátý: puol cztwrty míle Trist. 271, puol pati nadſte míle Krist. 35ᵇ, pol ſſeſty kopy Štít. list. 1373, puol sedmy kopy Pr. pr. 249, t. 253, puol dewaty piedi Lobk. 109ᵃ, puol deſaty kopy list. JHrad. 1384, puol deſati neděle Trist. 238; tvar -té zúžený v -tý v textech starších píše se stejně jako –ty, nelze ho tedy postihovati, byl-li také v době starší; nč. půl desáté ob. půl desátý míle, v jazyku psaném někdy také desáty;

sg. dat. masc. neutr. pól desátu: k půl čtvrtu zlatému Nejedlý Gr. 207, k půl pátu stu atd. Us., zřídka –tému;

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).