Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<149150151152153154155156157>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[153]číslo strany tiskutoho jest i masc. slezen, ukáží se iatry neb slezen Sal. 540, ſlezen jest úd neušlechtilý Rhas. 137, – a fem. slezena, slezina, wotok ſlezeny Chir. 254ᵃ, pod slezenu Rhas. 184, ſlezyna Vít. 92ᵃ, slezina Us. nč.

stblo, z býv. stьblo, ſtblo calamus MVerb., Vít. 93ᵇ a j.; spodobením zdblo, zdblo Boh. 25ᵃ a j.; gen. stbla atd., pl. gen. stébl ze stьblъ; tvary, stblo, zdblo, stbla atd. byly právem jednoslabičné; – z nesnadné skupiny stbl-, zdbl- vynechává se souhláska zubná a jest zblo gen. zbla atd., ani zbla Us.; – a časem přejímá se jerové -ié-, oprávněné v pl. gen., také do tvarů ostatních a je nom. stéblo atd., po ſteblu ŠtítOp. 141ᵃ, ſtebla Ol. Oz. 8, 7, žitné ſteblo Chir. 196ᵃ; v Br. je gen. z ſtbla Gen. 41, 4 a z ſtébla Gen. 41, 23; – srov. I. str. 178 a zde § 89.

sto má sklonění náležité: gen. sta atd., du. dvě stě, plur. tři sta atd.; v některých nářečích ustrnulo a zůstává neskloněno, zejména v nář. pomor.: pět sto, devět sto BartD. 32, v nář. mor.-slov.: pět sto, deset sto t. 34 (slov.), pjac sto t. 42 (hroz.), pať sto t. 44 (břez.), uher.-slov.: dve sto, tri sto, päť sto Šemb. 63 a Hatt. slc. 101; starý toho způsobu přiklad jest: mnoho ſto koní uvazú AlxV. 2183. Srov. neskloněné tiśúc v § 72.

ucho, ucha, uši v. v § 333.

vrata plur.; k tomu přidělán dial. také sing. vrato: jedno vrato = jedna polovice vrat, vráteň Us. hořov. (M. Opatrný).

záda plur., nemá trvám dokladů z doby starší, a vyvinulo se tedy časem: byly výrazy adverbialní na-zad post terga Ol. Ruth. 2, 3, s-zadu de retro Ol. Bar. 6, 5, z-zadu de retro NRada 1947, zadu retro Háj. herb. 256ᵃ, zádu Us., analogické k výrazům parallelním na-před a s-předu; z těch se abstrahovalo subst. zad, zád masc., odkudž dimin. zadek tergum Pror. Jer. 2, 27 a j., srov. předek;·, a k tomu dále plur. záda, gen. zad, dat. zádům, lok. na zádech, instr. za zády Us.

Vzor moře.

Sem patří všecky střední jo-kmeny. Kmen substantiva vzorového jest morjo- přehlas. morje-, moŕe-. Skloňování jest toto:

Sing. nom. akk. vok. moře

gen. moŕa, mořě, -e

dat. mořu, -iu, -i

lok. moři; -u, -iu, -i

instr. mořem; -om

du. nom. akk. vok. moři

gen. lok. mořu, -iú, -í

dat. instr. mořoma, -ěma, -ema; -ma

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).