Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.

[Generovaný obsah]

nebylo vyhnutí. Práce, kterou jsem přes to přece vykonal a která si dobyla uznání soudců povolaných, musí mi býti tím milejší. Snad a bohdá že přispěje také k tomu, aby vytčená nepřízeň ustoupila objektivní snášelivosti a abych hrubými útoky a neoprávněnými výtkami nebyl vytrhován z díla, které by za mne sotva kdo dokonal.

Oznamuji zde s náležitými díky, že slavná Česká Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění na tuto 2. část III. dílu Historické Mluvnice mi poskytla podporu 1000 zl., když jsem se byl zřekl honoráře autorského.

V Železnici dne 7. srpna 1898.

J. Gebauer.

Připomínka k vydání druhému.

Ve vydání tomto jsou opraveny omyly a chyby, kterých jsem postihl při opětném čtení vydání prvního, vyšlého r. 1898. Kromě toho jsou tu některé přídavky; zejména jsou přidány některé pro historický vývoj tvarů důležité doklady staré, které se mi později naskytly), pak nové doklady dialektické, vybrané z rozprav dialektologických od r. 1898 vydaných, – a dále některé nově podané výklady jazykozpytné, na něž většinou upozornil mě pan dr. Oldřich Hujer.

Rejstřík bohatější než při vydání prvním vypracoval p. prof. Karel I. Černý, jenž četl také se mnou obtížnou korrekturu první; za obojí tuto pomoc vzdávám mu náležité upřímné díky.

V červnu 1906 a v únoru 1907.

J. Gebauer.

K uctění padesátého výročí velkého českého filologa Jana Gebauera rozhodla se Československá akademie věd znovu vydat postupně Historickou mluvnici jazyka českého. Jako první svazek vydává Tvarosloví II, časování.

Připojujeme opravy a doplňky k tomuto dílu; jde o opravy skutečně drobných omylů a o doplnění nových dokladů u jevů řídkých, zejména jde-li o doklady staré, starší, než má Gebauerova mluvnice.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).