Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.

[Generovaný obsah]

163, 16 zd. doplň: budú-li muocz Turany 1716, 31/3

165, 3 zd. (pozn.) Kni. má býti Kn.

166, 5 doplň: nepodleze pokutě Ol. Ex. 21, 21, podleze škodě t. 21, 22 (subiacebit)

10 doplň: Impf.:Jan zpolezyeſſe na prsiech Ježíšových Paš.Drk. 332

12 doplň: vzpoleže na bohu vší svú nadějí Šach. 308b, kdyžť se o něm (dřevu) země ſleze ŠtítJes. 62a, Mus., Sáz.: ſlehne

169, 9 zd. doplň: Za sě vem kdy co nedostávalo? Tehdy oni rzeknu: Nice Paš. Drk. 157a (ČČM 1888) Luk. 22,36 At illi dixerunt: Nihil. Omyl místo: řekú (rzekuu), weczechu EvOl. t.

170, 18 zd. doplň: jázť prziſahu Bosk. Gen. 21, 24 (jako Ol.), přisáhnu Praž. t.

18 zd. iuro má býti iurabo

171, 7 zd. doplň: sěno žnú Vel ſieku Mam. Kruml. 40 Sap. (správně Eccli 40, 16) Cedite ſieczte neb porúbajte Mam. Kruml. Jer. 6, 6

6 zd. doplň: sg. 3. sěče: Petr meč vytyrže, pozyecze biskupova pacholka Paš. Drk. 159b (posěče)

3 zd. doplň: lúku zséci AČ 10, 361 (1186)

172, 17 zd. doplň: Oſtrzahu oni (císař a papež) křesťanství NUK XVII D 6 , 48b

2 zd. doplň: ostřeženie HusErb 2, 132

173, 8 doplň: zaſtrzijcy Rozml. Čecha s Němcem (abscheren)

16 doplň: tah- Fr. Ryšánek, Naše řeč 1954, 67n.

16 zd. doplň: Alexander přiteče k městu Alxp. Krok Prus. 8, 283

14 zd. doplň: rytieři Alexandrovi přitekše k městu, počechu města dobývati Alxp. Krok Prus. 8, 281

10 zd. n. k tluku, tlouci doplň: Když potluče u dveří portných, vyběže dievka Táb. Skut. 12, 13 processit puella, šed k jich jeskyni i potlvcze na dveřě Otc. 94b, ztluc Kuch., ztluč Kuch., upec na místo ztluka ji v moždíři Kuch.

174, 1 n. k vleku, vléci doplň: Praes. sg. 1.: (já) v rúcho bielé sě obleku Živ. Jos. 261b – Part.: Herkules obleka se v ně (rúcho) Čest a nev. 65, kázal ſwlekucz jeho zbíti Pass. 435, v rúcho ctnosti se oblekúce HusErb. 2, 252 – Aor. silný: král oblecze sě v rúcho zlaté Mill. 60a, oblecze sě v jeho rúcho GestaBř. 37b, Oblycze GestaMus. 43,24 - Aor. slabý: Obleczechu jej Paš. Drk. 165b, ſwleczechu t. 165b – Part.: se oblíkl Račinka 77, otec mój zvlekl na sě žíni Živ. Jos. 261bl, mne si neſwlekl, ale oblekl Pass 435

12 n. k vrhu, vrci doplň: Praes.: vwržeme PassT. J 9, 4 – Impt.: wirz sě u buoh Pass 463, wrž Kuch. (často), to sobě rozwrz Hosp. kn. 219 (1588), zawrzta PassT. B 15,4 – Part.: všechno pochybenie odwrha HusErb. 2,164, jej pod sě podwrh chtieše zadáviti Pass. 297, zawrh strach do města jide Frant.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).