Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.

[Generovaný obsah]

9a, (Šimon) odtad sě wywrh létati počě Pass. 298, provaz tomu obrazu na hrdlo wrhſſe Pass. 458 – vržen: budem ſwrzeny Pass. 464, zavrženie jeho písma HusErb. 2, 127

5 zd.n. k žhu, žéci doplň: Impt.: rozežy PassT. E 16, 2 – Part.: žena rojžhúc světlo HusErb. 2, 265 – žehl: rojžhla HusErb 2, 266 – žeh: žena rozejžehši světlo HusErb. 2, 266 – žžen: zazžen PassT. J 13, 3, zazžena t. G 4, 4, zažžen Sebr. 37a (1774)

178, 21 n. § 85 doplň: Když na kříži pnieſſe Rúd. 1486

2 zd. nemá zde dokladu oprav: pocziechom tak netbati Otc. 146a

179, 14 zd. doplň: když já počniech pieti Otc. 189a

180, 11 doplň: úrok počnúti platiti AČ 10,360 (1486)

185, 9 zd.n. k dmu, dúti doplň: Praes.: udme ŠtítVrť. 71, 1 – se vzedmú ŠtítErb. 2, 41 – Impt.: podmi mi v zadek Arch. m. Pr. 1046, 170 – Part.: sviece udutá ŠtítVyš. 26a – subst. verb.: v nadutie pýchy Pass. 461

187, 16 doplň: wzpodgietie var. k zpodgienie Otc. 5a

188, 17 doplň: odemnú oheň Zrc. Aug. 77b

192, 5 Inf. ždieti nedoložen oprav: Houbu wyždíti Jg. Slov., z cibule vodu vyždíti Kn. Lék. 1544 (Jg. Slov.)

20 zd. Praes. sg. 1. žňu nedoloženo oprav: já zny tu, kdež jsem nesál Mat. 364b

19 zd. doplň: znyeſſ tu, ještožs nesál Mat. 364a, obilé ſeznyes Měst. Pr. 12 – když člověk vznye svému koňovi dobré píce Měst. Pr. 15

193, 3 doplň: Když jest ſžato obilé HusSvát. 422a in manipulos redactae segetes congregatae sunt

194, 8 zd. zde nedoloženo oprav: Du. 1.: vmrziewa Bosk. Jud. 13, 20 Morte moriemur (Manue a žena), snad umrziewa hladem (Adam a Eva) Adam 198a (Krok 2, 213)

199, 6 doplň: že by mlynář mlejti nemohl AČ 10, 347 (1483)

16 doplň: jak by vody neměl ke mlení AČ 10, 357 (1485)

11 zd. doplň: v svém vmrzeny Rúd. 993

201, 22-23 doklady AlxV. 1622, 1628 náleží ke vru, vřieti str. 201, ř. 1

6 zd. doplň: oczy odewrziew Pass. 426

206, 14 zd. doplň: bystu bohu Machek LF 56, 28-32

13 zd. doplň: Poslal jest nají Jezus Kristus, Abychowa tobě radu dala Pass. 77

207, 12 doplň: s nim bul Jan Rynda PoprR. 11, Jakož ste buli prosili za vosk AČ 14, 59, vosk jest nynie drách bul t.

209, 6 zd. doplň: (ďábli) wygí waynim velikým Otc. 58b

215, 14 doplň: sebrav své panošě tak jeho rozličně zbí, že oněmě i hnúti sebú nemožieše Otc. 176a (ACE: zbijl)

8 zd. doplň: hnyti Ol. 2, 29b2 (Sir. 18, 18)

231, 9 doplň: aor.: dopě Krist. 75b

15 doplň: k piény žalmuov Otc. 61b

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).