Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.

[Generovaný obsah]

Strana

 • 3. vzor § 178374
 • a) bráti, beru § 179374
 • praesens § 180375
 • imperativ § 181375
 • imperfektum § 182376
 • aorist § 183376
 • tvary jmenné § 184376
 • slovesa jednotlivá § 185377
 • b) kovati, kuju § 186380
 • praesens § 187381
 • imperativ § 188381
 • imperfektum § 189381
 • aorist § 190381
 • tvary jmenné § 191381
 • slovesa jednotlivá § 192382
 • 4. vzor láti, laju § 193385
 • k tvarům a slovesům jednotlivým § 194386
 • slovesa s kořenným -a § 195386
 • jednotlivá § 196388
 • slovesa s kořenným § 197390
 • jednotlivá § 198391
 • slovesa s kořenným -ьj, êj § 199393
 • jednotlivá § 200395
 • třída šestá:
 • vzor kupovati, kupuju § 201397
 • tvary jednotlivé třídy této § 202398
 • praesens § 203 399
 • imperativ § 204400
 • imperfektum § 205401
 • aorist § 206402
 • tvary jmenné § 207402
 • některá slovesa jednotlivá § 208404
 • B) Tvary z praesentních kmenů bezpříznakých, souhláskových § 209405
 • věd- § 210405
 • praesens § 211405
 • imperativ § 212406
 • dad- § 213408
 • praesens § 214 408
 • imperativ § 215409
 • jěd- § 216410
 • praesens § 217410
 • imperativ § 218411
 • jes- § 219 a 220 411
 • tvary js- a s- § 221412
 • praesens § 222 413
 • kladné § 223 414
 • záporné § 224417
 • (já) jsem je, (já) není jsem atp. § 225 418
 • Část druhá. Slovesné výrazy složité § 226 420
 • perfektum act. § 227 421
 • nesl-em atd. § 228 422
 • nesl-ch atd. § 229423
 • plusquamperf. act. § 230 424
 • futurum act. § 231425
 • futurum exactum act. § 232 426
 • kondicionál act. § 233–234 427
 • passivum § 235431
 • jsem nesa fem. nesúci atd. § 236 433
 • jsem nes fem. nesši atd. § 237 435
 • perifrastické výrazy chybné § 238435
 • Opravy a doplňky 437
 • Seznam slovní, věcní a jmenný (sestavil prof. Karel I. Černý) 441
 • Vysvětlení zkratkův 516

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).