Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<550551552553554555–556>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vajec Kuch. Sob. lb ( 54 E 225 ), zbí je (vejce) do hrnce a zklekcy t. 8b

372, 7 doplň: avis que trzepecze in aere Quadrag. Adm. 89a

378, 16 n. doplň: pavúk tkaſſe teneto Čtv. 16b

379, 19 zd. k zovu, zváti doplň: pozwawſſi ho počě láti Jid. 52, i nazwa ze jmene svého Bazan Bosk. Deut. 3, 14 vocavit ex suo nomine Basan

380, 12 doplň: rozličných sě kyrmí obezraw Pass. 336

383, 19 k ruju, rváti doplň: Ruge-ly ſye jeden s jedniem 27 D 6 , 125b2, Rugeta-ly ſye dva, někdy se i za vrch rugi HusSvát. 118b, kdežto ſye s ním rwal t. 126a

384, 2 doplň: (knížata) rady ſnugjc a kujíc Nud. Ž. 1

19 doplň: Aor.: jestli jeho (dobytek) vſſczwa se psy Žil. 117a

20zd.n. k žuju, žváti doplň: Ledcos tu o ženách žvete Verwas, Zíbrt 94, rozžváti HusErb. 2, 111, bývá pozdě, co si žval, tajiti Benický 10, 6, žwanij lidské Vorličný, Cato D 5a quid quisque loquitur, co jeden každý mluví, to je naduté žvání Čupr, ČČM 1847, 2, 254

1 zd. doplň doklad ze str. 397, 9-7 zd. (u zěju, zieti): (husité) když pokřtie děťátko, ihned rozžijíc (m. chybného rozzijíc) v ústa vložie jemu tělo božie Výb. 2, 243 (z poč. XV. st.)

388, 14 zd. doplň: Adam káw se již jest svatý HusVýkl. (Konáč) 48 T

1 zd. doplň: u panictví vždy trage, slúžil jest Hospodinovi Kapit. Předml. ke Skut. 32a2

389, 8 zd. nemám dokladu doplň: (svatí lidé) ještě u velikéj milosti plagij Štít. ř. 194b (364, 89)

391, 5 doplň: I pošli do Babylona wiegicze a wieti budú jej Praž. Jer. 51, 2 mittam ventilatores et ventilabunt eam

9 doplň: wali větrové Praž. Mat. 7, 21 aj., Gedeon wiel obilé Praž. Soud. 6, 11 purgaret frumenta, sama ji oháněla a na ni wiela OtcS. 64a

18 doplň: na humně przewieno jest Praž. Is. 20, 24, sudče nezwiený (nezviený) Jid. 23

22 doplň: takové vání ducha milosti Litan. 1758 předml.

392, 1 zd. doplň: dnes jich plémie (m. siemě) velmi ſie rozſiélo Jak. 196c, vsáli sú sě bludóm HusSvát. 450b

394, 19 zd. doplň: Zaſmiechu sě všickni Pass. 292

16 zd. doplň: Olibrius sě zaſmye jie i vecě Kat. Brn. 136

395, 3 doplň: ſmiegiecze se HusVýkl. Mik. (Erb. I, 77)

6 zd. doplň: zdať okrziege Pass. 353

2 zd. doplň: I okrzye, jenž bieše umřel, poče mluviti Ev SR Luk. 7, 15 resedit

396, 3 doplň: pookrzála OtcS. 61d

397, 9-7 zd. odchylka... Výb. 2, 243 (z poč. XV. st.) škrtni zde a vloi na str. 384, ř. I zd. k žuji, žváti (rozžijíc = rozžvýkajíce)

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).