Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.

[Generovaný obsah]

 • slabý (složený) § 2346
 • přehled aoristův a poznámky k nim § 2451
 • imperfektum § 2553
 • v češtině zvláště § 2655
 • koncovky aor. a impf. 2. 3. du. -sta, -šta a 2. pl. -ste, -šte§ 27 61
 • aorist a imperfektum vyhynuly § 2862
 • futurum sigmatické *byšu § 2966
 • infinitiv § 3067
 • v češtině zvláště § 3170
 • supinum § 3279
 • v češtině zvláště § 3379
 • participium praes. act. –nt § 3481
 • v češtině zvláště § 3584
 • participium praes. pass. –mъ § 3692
 • v češtině zvláště § 3793
 • participium perf. act. –lъ § 3893
 • v češtině zvláště § 3994
 • participium perf. act. -ъs § 4098
 • v češtině zvláště § 41100
 • participium perf. pass. -nъ, -tъ § 42102
 • v češtině zvláště § 43103
 • substantivum verbale § 44106
 • v češtině zvláště § 45106
 • Roztřídění sloves § 46110
 • Dobrovského a Miklosichovo § 47111
 • Schleichrovo a Leskienovo § 48115
 • o obojím a o roztřídění Jagićovu § 49117
 • Slovesné tvary podle jednotlivých tříd a vzorů § 50119
 • A) Tvary sloves s praesentním kmenem přiznakovým, samohláskovým § 51119
 • třída první § 52119
 • 1. vzor vésti, vedu § 53120
 • praesens § 54121
 • imperativ § 55122
 • imperfektum § 56123
 • aorist § 57123
 • tvary jmenné § 58125
 • slovesa jednotlivá § 59128
 • 2. vzor nésti, něm § 60144
 • praesens § 61145
 • imperativ § 62145
 • imperfektum § 63145
 • aorist § 64146
 • tvary jmenné § 65146
 • slovesa jednotlivá § 66148
 • 3. vzor hřésti, hřebu § 67152
 • praesens § 68153
 • imperativ § 69153
 • imperfektum § 70153
 • aorist § 71153
 • tvary jmenné § 72153
 • slovesa jednotlivá § 73154
 • 4. vzor péci, peku § 74 159
 • praesens § 75160
 • imperativ § 76161
 • imperfektum § 77162
 • aorist § 78162
 • tvary jmenné § 79163
 • slovesa jednotlivá § 80165
 • 5. vzor pieti, pnu § 81176
 • k tvarům jednotlivým § 82176
 • praesens § 83178
 • imperativ § 84178
 • imperfektum § 85178
 • aorist § 86178
 • tvary jmenné § 87179
 • slovesa jednotlivá § 88185
 • 6. vzor třieti, tru § 89193
 • k tvarům jednotlivým § 90193
 • praesens § 91194
 • imperativ § 92195
 • imperfektum § 93195
 • aorist § 94195
 • tvary jmenné § 95196
 • slovesa jednotlivá § 96197
 • 7. vzor kryti, kryju § 97 202
 • k tvarům a slovesům jednotlivým § 98 203
 • slovesa s kořenným –y § 99 203
 • jednotlivá § 100206
 • slovesa s kořenným -i § 101209

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).