Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.

[Generovaný obsah]

OPRAVY A DOPLŇKY

Str. řádek

49, 4 zd. doplň: aor. 1. sg.: mně perník podšev ſniech Třeboň A 4, 45b

71, 1 doplň: tys se k tomu nechtěl miet AČ 14, 213 (1472)

91, 12 zd. doplň: před spolu gedugicziemi Čtenie Ben. Luk. 14,10, pro spolu gedugiczie t. Mar. 6,26

93, 11 doplň: držim GestaKlem. (-im opraveno v -ijn, srov. Novák, str. 237, pozn. 2 ke kap. 103)

95, 10 doplň: Já Pabián rzek ſem k němu Arch. m. Pr. 1046, f. 19a

103, 5 zd. 1. Kor. 12, 12 má býti 1. Kor. 13, 12

104, 15 zd. čest data AlxV. 1948 má býti čest datú Hk; Traut., Váž., čtou: danú

109, 10 doplň: kázanije HusVýkl. (Konáč 1520) 35, rozwázanije t. 20, požýwanije t. 82

15 Lev. 24, 44 má býti Lev. 14, 45

16 Ex. 4,27 má býti Ex. 4, 26

124, 6 zd. Sing. 1. jěch zde nedoložen – Srov. doplněk k str. 49, ř. 4 zd.

128, 10 doplň: Bode zbožie člověka na světě třemi bodeními HusErb. 2, 77

1 zd. doplň: brzydl PassT. M 21

129, 1 prziebrzedi má býti prziebrziedl

2 doplň: dva špehérě přiebřidſe Jordán přijidesta k Jozue Bosk. Jos. 2, 23

5 n. k bud- doplň: nic neprobude Mik. 210b Eccli 5, 1, budewa ji (síň) spolu mieti PassT. 15al, A když jeho nebudieše (Aristotela), řiekal Plato o něm MudrU. 55b

131, 12 zd. doplň: hudci wzhudechu PassT. M 10b

151, 16 třás, triesši, stč. nedoloženo oprav: Lazar se otrzaſw vyšel PassT. D 18b

156, 7 doplň: plenie Pís. ves. chud. 31

158, 17 zd. k živu, žíti doplň: tělo zas ožive Litanie 1774, 44, Oži duch jeho Živ. Jos. 266a1 (Krok 2, 165), nechtieše nikakž zywiti Trist. 103 (na živu zůstati)

159, 17 živen nedoloženo oprav: že jsú kdy ostali zyweny Trist. 80a

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).